PATVIRTINTŲ IR SUDERINTŲ
PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil.
Nr.

Organizacijos
pavadinimas

Programos
žymuo

Programos
pavadinimas

Patvirtinta/
suderinta

Pastabos

1

2

3

4

5

6

1.  

Kauno technologijos universiteto
Architektūros ir statybos institutas

M-001-12-KTUASI

Energetiškai efektyvių pastatų konstrukcijos ir inžinerinės sistemos.

2012-04-17

 

2.  

AB „Lietuvos dujos“

M-003-12-LD

AB “Lietuvos dujos“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (skirta PV, PVPV, PDV, PDVPV).

2012-05-28

Negalioja nuo
2015-04-22

3.  

AB „Lietuvos dujos“

M-004-12-LD

AB “Lietuvos dujos“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (skirta SSDV, SSDTPV).

2012-05-28

Negalioja nuo
2015-04-22

4.  

AB „Lietuvos dujos“

E-005-12-LD

AB “Lietuvos dujos“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta PV, PVPV, PDV, PDVPV).

2012-06-15

Negalioja nuo
2015-04-22

5.  

AB „Lietuvos dujos“

E-006-12-LD

AB “Lietuvos dujos“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta SSDV,SSDTPV).

2012-06-15

Negalioja nuo
2015-04-22

6.  

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija

E-007-12-LGSIA

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo programa (skirta PDV, PDVPV).

2012-06-29

Negalioja nuo
2016-03-15

7.  

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija

E-008-12-LGSIA

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo programa (skirta PDEV, SDEV).

2012-06-29

Negalioja nuo
2016-03-15

8.  

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija

M-048-12-LGSIA

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (tūriniai sprendiniai ir evakuacija).

2012-10-03

 

9.  

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija

M-049-12-LGSIA

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (teritorijos planavimas gaisriniu požiūriu).

2012-10-03

 

10.  

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija

M-050-12-LGSIA

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (gaisrinės saugos priemonės).

2012-10-03

 

11.  

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija

M-051-12-LGSIA

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos ir Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (projekto dalis „gaisrinė sauga“).

2012-10-03

 

12.  

Asociacija „Lietuvos keliai“

M-009-12-LK

Asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.

2012-09-07

 

13.  

Asociacija „Lietuvos keliai“

E-010-12-LK

Asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2012-09-11

Negalioja nuo
2016-10-24

14.  

Asociacija „Lietuvos keliai“

E-010-16-LK

Asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2016-10-24

 

15.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-002-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (TPPS).

2012-09-26

 

16.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-022-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta PV, PVPV, PDVPV, PEV, PDEV hidrotechnikos statiniai).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

17.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-022-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV hidrotechnikos statiniai).

2017-01-10

 

18.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-023-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta SV, STPV,SEV, SDEV hidrotechnikos statiniai).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

19.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-023-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV hidrotechnikos statiniai).

2017-01-10

 

20.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-024-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta PV, PVPV, PDVPV, PEV, PDEV vandentiekis ir nuotekų šalinimas).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

21.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-024-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo).

2017-01-10

 

22.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-025-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta SSV,SSTPV,SSDV, SSDTPV, SEV, SDEV vandentiekis ir nuotekų šalinimas).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

23.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-025-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo).

2017-01-10

 

24.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-026-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta PV, PVPV, PDV, PDVP, PEV, PDEV nuotekų valymas).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

25.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-026-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; nuotekų valyklos).

2017-01-10

 

26.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-027-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta SSV, SSTPV, SEV, SDEV nuotekų valymas).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

27.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-027-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; nuotekų valyklos).

2017-01-10

 

28.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-028-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta PV, PVPV, PDV, PDVP, PEV, PDEV sąvartynai).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

29.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-028-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; sąvartynai).

2017-01-10

 

30.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-029-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (skirta SSV, SSTPV, SEV, SDEV sąvartynai).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

31.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-029-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; sąvartynai).

2017-01-10

 

32.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-030-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, PDV, PDVP, PEV, PDEV susisiekimo komunikacijos).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

33.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-030-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; susisiekimo komunikacijos).

2017-01-10

 

34.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-031-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSV, SSTPV, SEV, SDEV susisiekimo komunikacijos).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

35.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-031-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; susisiekimo komunikacijos).

2017-01-10

 

36.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-032-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, PDV, PDVP, PEV, PDEV jėgainės).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

37.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-032-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV PV, PVPV, PDVPV, PDVPV, SPEV, PDEV; kitos paskirties statiniai).

2017-01-10

 

38.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-033-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSV, SSTPV, SEV, SDEV jėgainės).

2012-09-26

Negalioja nuo
2017-01-10

39.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

E-033-16-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SV, STPV, SEV, SDEV; kitos paskirties statiniai).

2017-01-10

 

40.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-056-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV atsinaujinančios energijos jėgainės).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

41.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-056-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV atsinaujinančios energijos jėgainės).

2017-05-03

 

42.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-057-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV atsinaujinančios energijos jėgainės).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

43.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-057-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV atsinaujinančios energijos jėgainės).

2017-05-03

 

44.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-058-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV hidrotechnikos statiniai).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

45.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-058-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV hidrotechnikos statiniai).

2017-05-03

 

46.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-059-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV hidrotechnikos statiniai).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

47.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-059-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV hidrotechnikos statiniai).

2017-05-03

 

48.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-060-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV vandentiekis ir nuotekų šalinimas).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

49.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-060-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV vandentiekis ir nuotekų šalinimas).

2017-05-03

 

50.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-061-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV vandentiekis ir nuotekų šalinimas).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

51.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-061-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV vandentiekis ir nuotekų šalinimas).

2017-05-03

 

52.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-062-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV nuotekų valyklos).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

53.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-062-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV nuotekų valyklos).

2017-05-03

 

54.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-063-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV nuotekų valyklos).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

55.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-063-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV nuotekų valyklos).

2017-05-03

 

56.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-064-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV sąvartynai).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

57.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-064-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV sąvartynai).

2017-05-03

 

58.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-065-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV sąvartynai).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

59.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-065-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV sąvartynai).

2017-05-03

 

60.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-066-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV vandens uostų statiniai).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

61.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-066-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV vandens uostų statiniai).

2017-05-03

 

62.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-067-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV vandens uostų statiniai).

2012-10-03

Negalioja nuo
2017-05-03

63.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-067-17-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV vandens uostų statiniai).

2017-05-03

 

64.  

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

M-068-12-LŽHIS

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (teritorijų planavimas).

2012-10-03

 

65.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-011-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SPV, SPVPV, SSTPV, SPEV, SEV, TPS).

2012-10-11

Negalioja nuo
2014-06-16

66.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-011-14-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, SSTPV, SPEV, SEV).

2014-06-16

Negalioja nuo
2017-08-29

67.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-011-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPV, YSPVPV, YSSTPV, SPEV, SEV, NSPV, NSPVPV, NSSTPV).

2017-08-29

 

68.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-012-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSV, SSTPV).

2012-10-11

Negalioja nuo
2016-03-18

69.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-012-16-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSV, SSTPV).

2016-03-18

Negalioja nuo
2017-08-29

70.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-012-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSV, YSSTPV, NSSV, NSSTPV).

2017-08-29

 

71.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-013-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV mechanikos darbai).

2012-10-11

Negalioja nuo
2016-03-18

72.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-013-16-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV mechanikos darbai).

2016-03-18

Negalioja nuo
2017-08-29

73.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-013-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSSDV, YSSSDTPV, NSSSDV, NSSSDTPV mechanikos darbai).

2017-08-29

 

74.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-014-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV elektrotechnikos darbai).

2012-10-11

Negalioja nuo
2016-03-18

75.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-014-16-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV elektrotechnikos darbai).

2016-03-18

Negalioja nuo
2017-08-29

76.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-014-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSSDV, YSSSDTPV, NSSSDV, NSSSDTPV,  elektrotechnikos darbai).

2017-08-29

 

77.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-015-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV susisiekimo, sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

2012-10-11

Negalioja nuo
2018-11-22

78.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-015-18-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV, YSPDVPV, NSPDV, NSPDVPV, SPDEV sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

2018-11-22

79.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-016-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV projekto dalis:  konstrukcijų).

2012-10-11

Negalioja nuo
2016-11-11

80.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-016-16-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV, SDEV projekto dalis: konstrukcijų).

2016-11-11

Negalioja nuo
2017-10-12

81.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-016-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV, SDEV, NSPDV, NSPDVPV projekto dalis: konstrukcijų).

2017-10-12

82.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-017-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV projekto dalys: elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, automatizacijos).

2012-10-11

Negalioja nuo
2016-11-11

83.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-017-16-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV, SDEV projekto dalys: elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, automatizacijos).

2016-11-11

Negalioja nuo
2017-09-20

84.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-017-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV,YSPDVPV, SPDEV, SDEV, NSPDV, NSPDVPV projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių(telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos. Statinio dalies ekspertizė: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) ).

2017-09-20

85.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-018-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV vandentiekio ir nuotekų šalinimo).

2012-10-11

Negalioja nuo
2016-12-07

86.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-018-16-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV vandentiekio ir nuotekų šalinimo).

2016-12-07

Negalioja nuo
2017-09-20

87.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-018-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV, YSPDVPV, SPDEV, SDEV, NSPDV, NSPDVPV projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo. Statinio dalies ekspertizė: vandentiekio ir nuotekų šalinimo).

2017-09-20

88.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-019-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV šildymo, vėdinimo, šilumos gamybos ir tiekimo).

2012-10-11

Negalioja nuo
2017-09-20

89.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-019-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV, YSPDVPV, SPDEV, SDEV, NSPDV, NSPDVPV projekto dalis (dalys): šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo).

2017-09-20

90.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-020-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo).

2012-10-11

 

91.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-021-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo).

2012-10-11

Negalioja nuo
2017-10-12

92.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-021-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, SPDEV, NSPDV, NSPDVPV statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo).

2017-10-12

93.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-074-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV, SSTPV, PEV, SEV).

2012-10-22

Negalioja nuo
2014-04-10

94.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-074-14-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV, SSTPV, PEV, SEV).

2014-04-10

Negalioja nuo
2018-11-13

95.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-074-18-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (YSPV, YSPVPV, YSSSTPV, NSPV, NSPVPV, NSSTPV, SPEV, SEV).

2018-11-13

96.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-075-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV).

2012-10-22

Negalioja nuo
2018-10-11

97.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-075-18-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (YSSV, YSSTPV, NSSV, NSSTPV, SSV, SSTPV).

2018-10-11

98.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-076-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SSDV, SSDTPV mechanikos darbai).

2012-10-22

Negalioja nuo
2018-10-30

99.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-076-18-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (YSSSDV, YSSSDTPV, NSSSDV, NSSSDTPV mechanikos darbai).

2018-10-30

100.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-077-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SSDV, SSDTPV, elektrotechnikos darbai).

2012-10-22

Negalioja nuo
2018-10-30

101.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-077-18-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (YSSSDV, YSSSDTPV, NSSSDV, NSSSDTPV elektrotechnikos darbai).

2018-10-30

102.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-078-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PDV, PDVP, PDEV sklypo sutvarkymo, susisiekimo).

2012-10-22

 

103.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-079-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PDV, PDVP, PDEV, SDEV konstrukcijų).

2012-10-22

Negalioja nuo
2018-11-21

104.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-079-18-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (YSPDV, YSPDVP, NSPDV, NSPDVP, SPDEV, SDEV konstrukcijų).

2018-11-21

105.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-080-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PDV, PDVP, PDEV, SDEV vandentiekio ir nuotekų šalinimo).

2012-10-22

 

106.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-081-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PDV, PDVP, PDEV, SDEV šlumos gamybos, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo).

2012-10-22

 

107.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-082-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PDV, PDVP, PDEV, SDEV elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos).

2012-10-22

 

108.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-083-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PDV, PDVP, PDEV pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo).

2012-10-22

Negalioja nuo
2019-01-09

109.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-083-18-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (YSPDV, YSPDVP, NSPDV, NSPDVP, SPDEV, SDEV pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo).

2019-01-09

110.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-084-12-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PDV, PDVP, PDEV statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo).

2012-10-22

 

111.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-142-15-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (Pastatų energinio naudingumo projektavimas kompiuterinėmis programomis)

2015-10-21

Negalioja nuo
2017-03-08

112.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-142-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (Pastatų energinio naudingumo projektavimas kompiuterinėmis programomis)

2017-03-08

 

113.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

M-161-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (Vadovavimas A ir aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatų projektavimui).

2017-04-10

 

114.  

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

E-163-17-LSIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SPV, SPVPV, SPEV, SEV, SPDV, SPDVPV, SPDEV,  SDEV, SSV, SSTPV, SSSDV, SSSDTPV kultūros paveldo objektai, ypatingieji ir neypatingieji statiniai esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje).

2017-08-29

 

115.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

E-034-12-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV elektros).

2012-10-05

Negalioja nuo
2016-05-24

116.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

E-034-16-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV elektros).

2016-05-24

Negalioja nuo
2017-08-23

117.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

E-034-17-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV elektros).

2017-08-23

 

118.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

E-035-12-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV mechanikos darbai).

2012-10-05

Negalioja nuo
2014-10-24

119.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

E-035-14-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV mechanikos darbai).

2014-10-24

Negalioja nuo
2017-08-23

120.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

E-035-17-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV mechanikos darbai).

2017-08-23

 

121.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

E-036-12-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV elektrotechnikos).

2012-10-05

Negalioja nuo
2016-05-24

122.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

E-036-16-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV elektrotechnikos).

2016-05-24

Negalioja nuo
2017-08-23

123.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

E-036-17-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV elektrotechnikos).

2017-08-23

 

124.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

E-037-12-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV automatika).

2012-10-05

Negalioja nuo
2016-05-24

125.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

E-037-16-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV automatika).

2016-05-24

Negalioja nuo
2017-08-23

126.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

E-037-17-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV automatika).

2017-08-23

 

127.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

E-038-12-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV šilumos gamybos ir tiekimo).

2012-10-05

Negalioja nuo
2014-10-24

128.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

E-038-14-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV šilumos gamybos ir tiekimo).

2014-10-24

Negalioja nuo
2017-08-23

129.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

E-038-17-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV šilumos gamybos ir tiekimo).

2017-08-23

 

130.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

E-039-12-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo).

2012-10-05

Negalioja nuo
2014-10-24

131.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

E-039-14-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo).

2014-10-24

Negalioja nuo
2017-08-23

132.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

E-039-17-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo).

2017-08-23

 

133.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-091-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (110-400 kV oro linijų tiesimas).

2013-06-11

 

134.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-092-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (110-400 kV oro linijų tiesimas).

2013-06-11

 

135.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-093-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (skyriklių montavimas).

2013-06-11

 

136.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-094-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (el. apsaugos įrenginiai nuo žaibo).

2013-06-11

 

137.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-095-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (vėdinimo sistemų projektavimas ir montavimas).

2013-06-11

 

138.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-096-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (el. įrenginių ir kabelių izoliacijos bandymai bei montavimas).

2013-06-11

 

139.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-097-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (vidutinės įtampos kabelių movos).

2013-06-11

 

140.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-098-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (el. įrenginių ir transformatorių parinkimas).

2013-06-11

 

141.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-099-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (0,4-110 kV kabelių linijų klojimas).

2013-06-11

 

142.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-100-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai).

2013-06-11

 

143.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-101-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (dujinių jungtuvų parinkimas projektuojant).

2013-06-11

 

144.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-102-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (dujinių jungtuvų montavimas).

2013-06-11

 

145.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-103-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (transformatorių ir autotransformatorių parinkimas projektuojant).

2013-06-11

 

146.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-104-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (110-400 kV el. įrenginių įžeminimų ir apsaugos nuo viršįtampių parinkimas projektuojant).

2013-06-11

 

147.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-105-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (aukštos įtampos kabelių, kabelių movų diagnostika).

2013-06-11

 

148.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-106-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (perdavimo tinkle naudojamų matavimo transformatorių parinkimas projektuojant).

2013-06-11

 

149.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-107-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (perdavimo tinklo oro linijų konstrukcinių elementų parinkimas projektuojant).

2013-06-11

 

150.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-108-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (relinės apsaugos ir automatikos įrangos parinkimas ir taikymas projektuojant).

2013-06-11

 

151.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-109-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (relinės apsaugos ir automatikos įrenginių derinimas ir antrinių gr. montavimas).

2013-06-11

 

152.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-110-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (perdavimo tinkle naudojamų skyriklių parinkimas projektuojant).

2013-06-11

 

153.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-111-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (perdavimo tinkle naudojamų dujinių jungtuvų parinkimas projektuojant).

2013-06-11

 

154.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-112-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (aukštos įtampos kabelių movų montavimas).

2013-06-11

 

155.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-113-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (110-330 kV galios transformatorių montavimas).

2013-06-11

 

156.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-114-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (110-330 kV kompaktinių skirstyklų pagrindinių įrenginių montavimas).

2013-06-11

 

157.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-115-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (110-330 kV įtampos matavimo transformatorių montavimas).

2013-06-11

 

158.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-116-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (šilumos gamybos įrenginiai).

2013-06-11

 

159.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-117-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (elektros įrenginių parinkimas ir montavimas sprogiose aplinkose).

2013-06-11

 

160.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-118-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (relinių apsaugų ir automatikos įrenginiai projektuojant).

2013-06-11

 

161.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-119-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (projektų valdymas).

2013-06-11

 

162.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-120-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (vadovavimas projektams).

2013-06-11

 

163.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-121-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (vidaus šildymo sistemose naudojamos kuro rūšys).

2013-06-11

 

164.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-122-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (geležinkelio kontaktinis tinklas).

2013-06-11

 

165.  

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

M-123-13-REMC

Viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (el. tinklo linijų eilinių apsaugų ir automatikos įrangos parinkimas).

2013-06-11

 

166.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

M-138-15-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

2015-04-20

 

167.  

VšĮ Energetikų mokymo centras

M-139-15-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

2015-04-20

 

168.  

VšĮ Energetikų mokymų centras

E-140-15-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa
(mechanikos darbai: dujų tinklų tiesimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas).

2015-11-26

Negalioja nuo
2017-08-23

169.  

VšĮ Energetikų mokymų centras

E-140-17-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa
(mechanikos darbai: dujų tinklų tiesimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas).

2017-08-23

 

170.  

VšĮ Energetikų mokymų centras

E-141-15-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa
(projekto dalis: dujotiekio).

2015-11-26

Negalioja nuo
2017-08-23

171.  

VšĮ Energetikų mokymų centras

E-141-17-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa
(projekto dalis: dujotiekio).

2017-08-23

 

172.  

VšĮ Energetikų mokymų centras

E-148-16-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centras statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV ryšiai, apsauginė ir gaisrinė signalizacija).

2016-11-28

Negalioja nuo
2017-08-23

173.  

VšĮ Energetikų mokymų centras

E-148-17-EMC

Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centras statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV ryšiai, apsauginė ir gaisrinė signalizacija).

2017-08-23

 

174.  

VšĮ Energetikų mokymų centras

M-164-17-EMC

VšĮ Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (Projekto dalis: dujotiekis; Darbų sritys: dujų tinklų tiesimas, statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas

2017-11-29

175.  

Lietuvos santechnikų asociacija

E-040-12-LSA

Lietuvos santechnikų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2012-10-02

 

176.  

Lietuvos santechnikų asociacija

M-089-12-LSA

Lietuvos santechnikų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

2012-11-15

 

177.  

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga

E-041-12-LATIS

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV apsauginė ir gaisrinė signalizacija).

2012-10-16

 

178.  

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga

E-042-12-LATIS

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV apsauginė ir gaisrinė signalizacija).

2012-10-16

 

179.  

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga

E-043-12-LATIS

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSDTPV, PDV, PDVPV, PDEV ryšiai).

2012-10-16

 

180.  

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga

M-073-12-LATIS

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.

2012-10-18

 

181.  

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjunga

E-145-15-LATIS

Lietuvos apsaugos technologijų inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (gaisrinė sauga).

2016-03-22

 

182.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-044-12-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV).

2012-10-16

Negalioja nuo
2016-06-13

183.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-044-16-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV).

2016-06-13

Negalioja nuo

2018-03-26

184.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-044-18-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPV, YSPVPV, YSPDV, YSPDVPV, NSPV, NSPVPV, NSPDV, NSPDVPV).

2018-03-26

185.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-045-12-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SPEV, SEV, SPDEV, SDEV).

2012-10-16

Negalioja nuo
2016-06-13

186.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-045-16-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SPEV, SEV, SPDEV, SDEV).

2016-06-13

Negalioja nuo

2018-03-26

187.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-045-18-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SPEV, SPDEV, SEV, SDEV).

2018-03-26

188.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-046-12-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSV, SSTPV, SSSDV, SSSDTPV)

2012-10-16

Negalioja nuo
2016-06-13

189.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-046-16-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSV, SSTPV, SSSDV, SSSDTPV)

2016-06-13

Negalioja nuo

2018-03-26

190.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-046-18-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSV, YSSSDV, YSSTPV, YSSSDTPV, NSSV, NSSSDV, NSSTPV, NSSSDTPV).

2018-03-26

191.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

E-047-12-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (TSPS).

2012-10-16

Negalioja nuo

2018-03-26

192.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

M-085-12-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PEV, PDEV, SEV, SDEV).

2012-11-15

 

193.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

M-086-12-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (PV, PVPV, PDV, PDVPV).

2012-11-15

 

194.  

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

M-087-12-LVTA

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (SV, STPV, SSDV, SSDTPV).

2012-11-15

 

195.  

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

E-052-12-LIŠTIA

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSGTPE, SDEV).

2012-10-15

Negalioja nuo
2016-05-24

196.  

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

E-052-16-LIŠTIA

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (SSDV, SSGTPE, SDEV).

2016-05-24

 

197.  

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

E-053-12-LIŠTIA

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, PDV, PDVPV).

2012-10-15

Negalioja nuo
2016-05-24

198.  

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

E-053-16-LIŠTIA

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PV, PVPV, PDV, PDVPV).

2016-05-24

 

199.  

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

E-054-12-LIŠTIA

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV).

2012-10-15

Negalioja nuo
2016-05-24

200.  

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

E-054-16-LIŠTIA

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (PDV, PDVPV, PDEV).

2016-05-24

 

201.  

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

M-069-12-LIŠTIA

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (centralizuotas šilumos tiekimas).

2012-10-09

 

202.  

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

M-070-12-LIŠTIA

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (aplinkosauga energijos gamyboje).

2012-10-09

 

203.  

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

M-071-12-LIŠTIA

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (atsinaujinanti energija).

2012-10-09

 

204.  

Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrija

E-055-12-LIREB

Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

2012-10-04

Negalioja nuo
2016-10-24

205.  

Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrija

E-055-16-LIREB

Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa

2016-10-24

 

206.  

Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrija

M-072-12-LIREB

Lietuvos informatikos, ryšių ir elektronikos bendrijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa

2012-10-09

 

207.  

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija

E-124-13-PDPA

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (statinio projekto dalies gaisrinės saugos projektavimas).

2013-08-29

Negalioja nuo
2016-03-15

208.  

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija

E-125-13-PDPA

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (gaisrinės saugos ekspertizė).

2013-08-29

Negalioja nuo
2016-03-15

209.  

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija

M-169-18-PDPA

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa(YSPDV, YSPVPV, SPDEV, SDEV – projekto dalis: gaisrinė sauga)

2018-02-15

210.  

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija

M-170-18-PDPA

Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa(YSPDV, YSPVPV, SPDEV, SDEV - projekto dalis: gaisrinės saugos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizavimo, vandentiekio ir nuotėkų šalinimo; YSSSDTPV, YSSSDV – darbo sritis: gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas)

2018-02-15

211.  

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros fakultetas

M-126-14-KTU-SAF

Kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros fakulteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.

2014-04-10

 

212.  

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

M-127-14-LŠTA

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.

2014-04-14

 

213.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-143-15-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pastatų atnaujinimo (modernizavimo) kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.

2015-11-15

 

214.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-149-16-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (g/b ir mūrinių konstrukcijų projektavimo ir stiprinimo).

2016-09-16

 

215.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-150-16-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (bendrųjų projektavimo principų, apkrovų, derinių nustatymo ir pastatų projektavimo kintamoje situacijoje).

2016-09-16

 

216.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-152-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (geotechninio projektavimo).

2017-02-22

 

217.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-153-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (Metalinių ir medinių konstrukcijų projektavimo ypatybės pagal statybos techninį reglamentą ir Eurokodą).

2017-02-22

 

218.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-154-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (tiltų konstrukcijų bendrųjų projektavimo pagal darniųjų Europos standartų (EN) sistemos normatyvinius dokumentus, tiltus veikiančių apkrovų, jų derinių nustatymo ir projektavimo kintamoje situacijoje).

2017-02-22

 

219.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-155-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (gelžbetoninių tiltų projektavimo pagal EC2 standarto reikalavimus, tiltų priežiūros, stiprinimo ir remonto).

2017-02-22

 

220.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-156-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (statybos projekto planavimo ir vykdymo informacinio modeliavimo).

2017-02-22

 

221.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-157-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (statinio integruoto projekto rengimo).

2017-02-22

 

222.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-158-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (statinio ir jo infrastruktūros priežiūros informacinio modeliavimo).

2017-02-22

 

223.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-159-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (Statinių gyvavimo ciklo inžinerinio informacinio modeliavimo ir valdymo).

2017-02-22

 

224.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-166-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (kelių statybos techninis normavimas).

2018-01-08

225.  

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

M-167-17-VGTU

Vilniaus Gedimino technikos universiteto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (kelių infrastruktūros saugumo valdymas).

2018-01-08

226.  

Transporto ir statybos inžinierių asociacija

M-144-15-TSIA

Investicinių projektų įgyvendinimas pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) sutarčių sąlygas kvalifikacijos tobulinimo programa.

2015-11-12

 

227.  

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija, Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija

E-146-15-LGSA/PDPA/PEGSIA

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos, Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (gaisrinės saugos projektavimo).

2016-03-14

 

228.  

Lietuvos gaisrinės saugos asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija, Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija

E-147-15-LGSA/PDPA/PEGSIA

Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos, Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (gaisrinės saugos ekspertizės).

2016-03-14

 

229.  

Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

M-151-17-VJDRMC

Viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (elektrotechnikos darbų ir elektrotechnikos projekto dalies).

2017-02-15

230.  

Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

M-173-18-VJDRMC

Viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (elektrotechnikos darbų ir elektrotechnikos projekto dalies).

2019-01-17

231.  

Lietuvos elektros energetikos asociacijos

E-162-17-LEEA

Lietuvos elektros energetikos asociacijos Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSPDV, YSPDVPV, SPDEV elektrotechnikos (iki 400 kV), procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijos), apsauginė ir gaisrinė signalizacija)

2017-06-06

 

232.  

Klaipėdos valstybinė kolegijas

M-165-17-KVK

Klaipėdos valstybinė kolegijas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (sąmatų rengimo geroji praktika ir skaičiuojamosios kainos nustatymo klaidos)

2017-12-08

233.  

VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas

M-168-17-KTTI

VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (Eismo organizavimas – YSPV, YSPDV, YSPVPV, YSPDVPV, NSPV, NSPDV, NSPVPV, NSPDVPV)

2018-01-31

234.  

Lietuvos statybininkų asociacijos

M-171-18-LSA

Lietuvos statybininkų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa (Statinio informacinio modeliavimo BIM taikymas pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse)

2018-06-06

235.  

Lietuvos elektros energetikos asociacijos

E-172-18-LEEA

Lietuvos elektros energetikos asociacijos Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (YSSSDV, YSSSDTPV, NSSSDV, NSSSDTPV elektrotechnikos darbai)

2018-08-23

PASTABOS:
1. Sąrašas sudarytas vadovaujantis 2012-2017 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais dėl profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos raštais dėl kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų suderinimo.
2. Pirmoji programos žymens raidė reiškia: E-profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.
3. Pirmoji programos žymens raidė reiškia: M- kvalifikacijos tobulinimo mokymo programa.