gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Energiškai efektyvaus pastato projektavimas

 
Pastatų sandarumo bandymų akredituotos laboratorijos

Pastatų sandarumo bandymui pagal standartą LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“ reikalavimus yra akredituotos šios bandymo laboratorijos:

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorija (Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas);

VšĮ Energetikų mokymo centras (Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius);

MB „Atermos grupė“ (Podėrio g. 10, Salakas, LT-32217 Zarasų r.);

MB Preventus (Radvilėnų pl. 1B, LT-50264 Kaunas);

MB Talteka (Vilties g. 16, Karužų k., LT-67401 Lazdijų r.).

Sąraše neatlyginamai skelbiamos akredituotos pastatų sandarumo bandymui pagal standartą LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas“ laboratorijos, kurios vykdo visus statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, t. y. savo internetinėje svetainėje skelbia informaciją apie jos išduotus, sustabdytus ar panaikintus pastatų sandarumo bandymų protokolus, nurodant bandymo protokolo išdavimo datą, protokolo numerį, pastato (ar jo dalies) unikalų numerį, pastato (ar jo dalies) adresą, oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertę, oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertę, kaip tai numatyta pagal reglamento STR 2.01.02:2016 65.51.2 ir 65.51.3 punktų nuostatas.