gototopgototop
LithuanianEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)

Atestacja i uznanie prawne firm w dziedzinie budownictwa

 
Jak zamówić Drukuj Email

Firma, która chce uzyskać certyfikat, musi:

  1. Zapoznać się z kwalifikacyjnymi wymaganiami certyfikacji;
  2. Wypełnić wniosek i razem z wymaganą dokumentacją (patrz. formy dokumentów) dostarczyć SPSC (Uwaga! Wypełniać proszę wniosek w sposób odpowiedzialny, ponieważ koszt certyfikacji wynika z wykazanych we wniosku dziedzin);
  3. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku i otrzymania proformy zapłacić koszty certyfikacji. Doczekać się zaproszenia na spotkanie Komisji Certyfikacji (nie później niż w ciagu 20 dni). SPSC indywidualnie informuje kierowników spółki o dacie, miejscu, czasie spotkania i proponuje certyfikowane dziedziny działalnosci spółki;
  4. Zapoznać się się z proponowanym obszarem certyfikacji;
  5. Przybyć na spotkanie lub wyrazić zgodę na proponowany obszar certyfikacji, gdy udział spółki w posiedzeniu komisji nie jest wymagany.

Podczas posiedzenia Eksperci atestacji zawieraja wniosek dyrektorowi SPSC o certyfikacji firmy. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora SPSC, osobom prawnym wydaje się świadectwo kwalifikacyjne.

Osoby prawne lub inne organizacje zagraniczne, podmioty prawne lub inne organizacje zagraniczne ubiegające się o pracę w specjalnych robotach budowlanych, państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, muszą wypełnić wniosek o uznanie prawne i złożyć odpowiednie dokumenty (patrz. formy dokumentów) do SPSC.

Osoby prawne lub inne organizacje zagraniczne z innych krajów (kraje trzecie) muszą wypełnić wniosek o certyfikację przedsiębiorstwa (w taki sam sposób, jak wnioskodawcy z rejestracją na Litwie) i złożyć odpowiednie dokumenty (patrz formularze dokumentów) do SPSC.

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty przyjmowane: wtorek, środa ir czwartek
7:30 - 12:00 ir   13:00 - 16:00 godz.,
w Statybos produkcijos sertifikavimo centre, 412 gabinet,
adres: ul. Linkmenų 28, Wilno.

Dozwolone jest przesłanie dokumentów drogą elektroniczną zgodnie z ustaloną procedurą:

Procedura

Wydawanie świadectw kwalifikacyjnych i dokumentów uznania prawnego

Świadectwa kwalifikacji i dokumenty uznania uprawnień są wydawane przez sekretariat SPSC. 
Informacje o wydanych świadectwach kwalifikacyjnych są zamieszczone tu.
Pobierając świadectwo kwalifikacyjne, należy wykazać dokument tożsamości lub pełnomocnictwo, zatwierdzone przez dyrektora firmy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji firm, prosze o kontakt z głównym ekspertem Edmundem Endriukaitisom, Martinem Nyderem oraz osobą polskojęzyczną Krzysztof Pesliakas (szkolenie).