gototopgototop

Pastatų garso klasės sertifikavimas

 
Dokumentų formos Spausdinti Elektroninis paštas

Paraiškos forma parsisiuntimui

Pastaba: Pateikdamas paraišką pareiškėjas privalo sumokėti 560 Lt negrąžinamą užstatą, kuris, pareiškėjui neatsisakius užsakytų darbų, įskaitomas į bendrą darbų kainą.

Prie paraiškos pateikiami dokumentai

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pristatyti pastato techninio projekto bendrąją-architektūrinę dalį, arba TP aiškinamąjį raštą ir atskirus brėžinius bei informaciją:

  1. aukštų planus su patalpų išdėstymu (patalpų matmenys, aukščiai) ir nurodytomis atitvarų konstrukcijomis;
  2. visus skirtingus (pagal konstrukciją ir/ar panaudotas medžiagas) tarpaukštinių perdenginių planus, su panaudotų elementų ir / ar medžiagų techninėmis charakteristikomis (jeigu tai nenurodyta TP aiškinamajame rašte);
  3. visų skirtingų (pagal konstrukciją ir/ar panaudotas medžiagas) išorės atitivarinių sienų skersinius pjūvius, su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis (jeigu tai nenurodyta TP aiškinamajame rašte);
  4. visų skirtingų (pagal konstrukciją ir/ar panaudotas medžiagas) vidinių atitvarų tarp butų (kambarių) skersinius pjūvius su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis (jeigu tai nenurodyta TP aiškinamajame rašte);
  5. visų skirtingų (pagal konstrukciją ir/ar panaudotas medžiagas) vidinių atitvarų tarp butų (kambarių) ir bendro naudojimo patalpų (koridoriai, laiptinės) skersinius pjūvius su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis (jeigu tai nenurodyta TP aiškinamajame rašte);
  6. įėjimo į butus (kambarius) durų garso izoliavimo rodiklius ir juos patvirtinančius dokumentus;
  7. langų, vitrinų, apdaro sienų, balkono durų (įstiklintų balkonų) garso izoliacinius rodiklius ir juos patvirtinančius dokumentus;
  8. langų, balkono durų, įstiklintų balkonų išklotines, konkrečiai nurodant įstiklinimo tipą.

Prireikus, užsakovas turi pateikti statybos leidimą ir sąvadą.