gototopgototop

Pastatų energinio naudingumo ekspertų atestavimas

 
Apie paslaugą Spausdinti Elektroninis paštas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimas yra procedūra, kurios metu išklausiusiems mokymų kursus bei išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą specialistams suteikiama teisė vykdyti pastatų energinio naudingumo įvertinimą bei išduoti tai pavirtinančius dokumentus. Lietuvoje šių ekspertų mokymą organizuoja paskirtosios mokymo organizacijos. Mokymo kursų pažymėjimą gavę asmenys tai gali kreiptis dėl egzamino laikymo į SPSC, kuri atitinkantiems teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir sėkmingai išlaikiusiems egzaminą asmenims išduoda kvalifikacijos atestatą.

Paslaugos nauda

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas Lietuvoje yra privalomas beveik visiems naujai statomiems, parduodamiems bei nuomojamiems pastatams. Šį vertinimą gali atlikti tik atestuoti ekspertai. Išklausę specialius mokymus bei išlaikę egzaminus, specialistai susipažįsta su naujausia informacija bei praktikoje taikoma metodologija, įgyja naudingų žinių, kurias gali panaudoti kasdienėje veikloje statydami ar projektuodami pastatus. Formuojantis didesnei pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paklausai, pastatų energinis sertifikavimas vis dažniau tampa ekspertų papildoma veikla. Visiems, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus ir sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, įteikiamas kvalifikacijos atestatas ir legali Aplinkos ministerijos aprobuota pastatų sertifikavimo programa NRG-sert.

Kodėl SPSC?

SPSC yra vienintelė Lietuvoje aplinkos ministro paskirtoji organizacija, kuri vykdo pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimą. Įmonė taip pat registruoja atestuotus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertus bei jų išduotus pastatų energinio naudingumo sertifikatus.

Paslaugos kaina

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainos patvirtintos 2012 m. sausio 3 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-4.