gototopgototop
LithuanianEnglish (United Kingdom)Polish (Poland)

Pastatų energinio naudingumo ekspertų atestavimas

 
Apie paslaugą Печать E-mail
Этот материал не переведен !

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimas yra procedūra, kurios metu išklausiusiems mokymų kursus bei išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą specialistams suteikiama teisė vykdyti pastatų energinio naudingumo įvertinimą bei išduoti tai pavirtinančius dokumentus. Lietuvoje šių ekspertų mokymą organizuoja paskirtosios mokymo organizacijos. Mokymo kursų pažymėjimą gavę asmenys tai gali kreiptis dėl egzamino laikymo į SPSC, kuri atitinkantiems teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir sėkmingai išlaikiusiems egzaminą asmenims išduoda kvalifikacijos atestatą.

Paslaugos nauda

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas Lietuvoje yra privalomas beveik visiems naujai statomiems, parduodamiems bei nuomojamiems pastatams. Šį vertinimą gali atlikti tik atestuoti ekspertai. Išklausę specialius mokymus bei išlaikę egzaminus, specialistai susipažįsta su naujausia informacija bei praktikoje taikoma metodologija, įgyja naudingų žinių, kurias gali panaudoti kasdienėje veikloje statydami ar projektuodami pastatus. Formuojantis didesnei pastatų energinio naudingumo sertifikavimo paklausai, pastatų energinis sertifikavimas vis dažniau tampa ekspertų papildoma veikla. Visiems, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus ir sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, įteikiamas kvalifikacijos atestatas ir legali Aplinkos ministerijos aprobuota pastatų sertifikavimo programa NRG-sert.

Kodėl SPSC?

SPSC yra vienintelė Lietuvoje aplinkos ministro paskirtoji organizacija, kuri vykdo pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimą. Įmonė taip pat registruoja atestuotus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertus bei jų išduotus pastatų energinio naudingumo sertifikatus.

Paslaugos kaina

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo patvirtintos 2014 m. gruodžio 30 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1087.

Pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo  kainoraštis patvirtintas 2015 m. vasario 6 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-98.