gototopgototop

Attestation of experts for energy performance of buildings

 
Dokumentų formos Print E-mail
There is no translation available !

SPSC turite pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (forma parsisiuntimui);
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Diplomo(-ų) kopiją(-as);
  4. Dokumentus, patvirtinančius ne mažesnę kaip 3 m. darbo patirtį vienoje iš statybos sričių (CV, pažymos arba darbo sutartys);
  5. Mokymo kursų baigimo pažymėjimą ir ne mažiau kaip 3 pastatų energinio naudingumo skaičiavimo patirtį įrodančius dokumentus;
  6. Kitus kvalifikacinį pasirengimą įrodančius dokumentus, kuriuos pareiškėjas norėtų pateikti savo nuožiūra;
  7. Sertifikavimo kvalifikacijos atestatą (jo papildymo ar galiojimo pratęsimo atvejais);
  8. Dokumentus, įrodančius nuolatinį kvalifikacijos kėlimą pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą programą (atestato papildymo ar galiojimo pratęsimo atvejais).
Jei dokumentai teikiami e-paštu, tai visi dokumentai turi būti pateikti nuskanuoti į vieną PDF bylą iki 10Mb apimties.