gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Statybos specialistų atestavimas

 
Įgaliotosios organizacijos Spausdinti Elektroninis paštas

Profesinių žinių egzaminų programas rengti ir profesinių žinių egzaminavimą vykdyti turi teisę aukštosios mokyklos, asociacijos, sąjungos, kitos visuomeninės organizacijos ar mokymo įstaigos (toliau – Organizacijos), išskyrus architektus, kurių profesines žinias tikrina Lietuvos Respublikos architektų rūmai (Statybos įstatymo 12 straipsnio 11 dalis).

Organizacijos atlieka šias funkcijas:

  1. gali vertinti Pareiškėjo profesines žinias (išduoda profesinių žinių vertinimo dokumentą), kai aplinkos ministras patvirtinta jų parengtas Profesinių žinių egzaminų programas;
  2. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo mokymus, pagal Mokymo programas suderintas su Aplinkos ministeriją (išduoda mokymo pažymėjimus);
  3. gali priimti ir perduoti Pareiškėjo atestavimo dokumentus į SPSC;
  4. gali sudaryti galimybę laikyti teisinių žinių egzaminą Organizacijos patalpose.

Įgaliotosios organizacijos, turinčios, teisę tikrinti statybos inžinierių profesines žinias.
Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotosios organizacijos
.
Patvirtintos ir suderintos programos.

Statybos inžinierių ir architektų pageidaujančių įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose profesines žinias šiuo metu (kol nėra Organizacijos, kuriai būtų suteikta teisė vertinti profesines žinias) tikrina SPSC paskirti Atestavimo ekspertai.

PASTABA:
Architektus atestuoja Lietuvos architektų rūmai (Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius; tel.: (8-5) 275 6483, 275 5948; faks. (8-5) 272 4825).
Architektų atestavimą eiti vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.