gototopgototop
 
Darbo užmokestis Spausdinti Elektroninis paštas

LR aplinkos ministro įsakymu patvirtinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ūkinės - finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodikliai ir jų ribiniai dydžiai, nuo kurių priklauso vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis (ne didesnė kaip 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies).
2021 metams - nenustatyti.
2020 metams nustatyti rodikliai:

  1. Metinė komercinio nuosavo kapitalo grąža nuo 7,3 % - 9% ir daugiau.
  2. Metinis komercinių funkcijų grynasis pelningumas 6 % - 8 % ir daugiau.
  3. Metinės komercinės veiklos pardavimo pajamos vienam darbuotojui - rodiklis viešai neskelbiamas.
  4. Metinis išnagrinėtų paraiškų sertifikuoti statybos produktus skaičius – rodiklis viešai neskelbiamas.

2021 metams nustatyta direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis 2832 Eur ir kintamoji dalis 50% nuo pastoviosios dalies.
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur.

Eil. Nr. Kategorija 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. Sąrašinis darbuotojų skaičius
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
1. Direktorius 3082 4561 4610
4154
4248
4257

1
2. Vyriausieji ekspertai 2205 3012 2959
2782
2909
2933

2
3. Ekspertai 1786 2427 2448
2337
2529
2329

11
4. Specialistai 1367 2333 9236
2305
2202
2220

5
5. Technikai 799 1186 1130
944
904
1425

4
6. BIM-LT projekto specialistai - 3529 3844
3729
4134
4507

13

Pastaba. Įmonė iš pagrindinės veiklos gauna 99 %pajamų. Įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

BIM-LT projekto specialistams darbo užmokestis mokamas iš projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ lėšų.