gototopgototop

Aktualności

 
Nuo 2012-01-10 keičiasi pavojingas atliekas tvarkančių specialistų atestavimo tvarka
piątek, 10 lutego 2012 08:31
There is no translation available !

1. Aplinkos ministerija 2012-02-09 raštu Nr. (17-1)-D8-1329 „Dėl atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų kompetencijos“ informuoja, kad nuo 2012-01-10 įsigaliojo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 12, 30, 34, 343 straipsnių, aštuntojo1 skirsnio pakeitimo ir papildymo < ... > įstatymas Nr. XI-1892 (Žin., 2012, Nr.6-190).


Rašte rašoma:
< ... > Pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio „Atliekų tvarkymo specialistų kompetencija“ 1 dalies nuostatas eksploatuoti sąvartynus, surinkti , vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas, deginti atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių atsakingi darbuotojai išklausė atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą.
Priėmus Atliekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio pakeitimą, neliko reikalavimo, kad pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų kvalifikacija atitiktų nustatytus pavojingų atliekų tvarkymo atestacinius reikalavimus. < ... > Atsižvelgiant į tai, VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ kvalifikacijos atestatų pavojingąsias atliekas tvarkančių įmonių vadovaujantiems darbuotojams ir specialistams neišduos < ... >
.“

 

2. 2012-04-03 Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-287 "Dėl Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių atsakingų darbuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2012, Nr.42-2089).