gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas

 
Apie paslaugą Spausdinti Elektroninis paštas

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas yra Pretendento kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą.

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas yra Pretendento kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą.
Teritorijų planavimo vadovų atestavimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą. Vadovai atestuojami vadovaujantis Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017-01-23 įsakymu Nr. D1-72/ĮV-141 „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paslaugos nauda

Pretendentai, nustatyta tvarka gavę atestatą, parodo, kad atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir įgyja teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui.
Teritorijų planavimo vadovų atestavimas naudingas visuomenei kaip prevencinė priemonė, siekiant užtikrinti darnią teritorijų plėtrą ir racionalią urbanizaciją.

Kodėl SPSC?

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 2 punktu specialiojo teritorijų planavimo vadovų atestavimą atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Paslaugų kaina

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo paslaugos apmokamos pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas.