gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas

 
Kvalifikaciniai reikalavimai Spausdinti Elektroninis paštas

Pretendentas, norintis įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

Išsilavinimas

Pretendentas turi turėti aukštąjį (universitetinį ar koleginį) arba jam lygiavertį išsilavinimą, atitinkantį specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšį:

  1. inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vadovo atestatui gauti – technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, energijos inžinerijos, mechanikos inžinerijos studijų krypties;
  2. miškų tvarkymo schemos vadovo atestatui gauti – biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės studijų krypties;
  3. žemės gelmių naudojimo plano vadovo atestatui gauti – technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties ir fizinių mokslų studijų srities geologijos studijų krypties;

Profesinė patirtis

Pretendentas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinę patirtį (jos trukmė skaičiuojama pradedant nuo aukštojo išsilavinimo įgijimo dienos) rengiant atitinkamo lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus arba profesinę patirtį vadovaujant žemesnio lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui.

Teisinės ir profesinės žinios

Pretendentas, profesinių ir teisinių žinių egzaminą laiko pagal aplinkos ministro patvirtintą Profesinių ir Teisinių žinių Programą (programos žymuo: TE-004-17-TP). Profesinių ir teisinių žinių egzaminą sudaro teisinių ir profesinių žinių patikrinimas. Teisinės žinios tikrinamos laikant testą, profesinės žinios tikrinamos aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytos sudėties teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos posėdyje. Profesinių ir teisinių žinių egzaminas vykdomas valstybine kalba. Teisinių žinių egzaminų grafiką rasite čia.
Pretendentui išlaikius teisinių žinių patikrinimo testą, SPSC organizuoja komisijos posėdį, kuriame tikrinamos profesinės žinios.
Pretendentas, gavęs neigiamą testo įvertinimą, taip pat pretendentas, neatvykęs laikyti testo, turi teisę pakartotinai laikyti testą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pirmojo testo dienos. Pageidaujantys perlaikyti teisinių žinių egzaminą privalo REGISTRUOTIS SPSC interneto tinklalapyje. Pretendento, du kartus iš eilės neišlaikiusio testo arba du kartus iš eilės neatvykusio laikyti testo, profesinės žinios netikrinamos.

Kvalifikaciniai reikalavimai Europos Sąjungos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių arba Šveicarijos Konfederacijos statybos inžinieriams

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašas netaikomas kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo teisėmis, jeigu jie turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, kompetentingos institucijos išduotą atestatą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad jie kilmės valstybėje turi teisę užsiimti teritorijų planavimo dokumentų rengimą atitinkančia veikla.