gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas

 
Profesinių ir teisinių žinių egzaminas Spausdinti Elektroninis paštas

Profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programa patvirtinta aplinkos ministro 2017-05-18 įsakymu Nr. D1-426 „Dėl profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programos patvirtinimo“.
Profesinių ir teisinių žinių egzaminą sudaro teisinių ir profesinių žinių patikrinimas. Teisinės žinios tikrinamos laikant testą, profesinės žinios tikrinamos aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytos sudėties teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos posėdyje. Profesinių ir teisinių žinių egzaminas vykdomas valstybine kalba. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami.
Pretendentai teisių žinių egzaminą laiko pagal VIII klausimų grupę.

Teisinių žinių egzamino laikymo tvarka:

  1. kiekvienam Pretendentui egzamino metu įteikiamas teisinių žinių bilietas su 20 klausimų;
  2. kiekvienas klausimas turi 3 galimus atsakymų variantus;
  3. teisingų atsakymų parinkimui skiriamos 35 minutės;
  4. jei Pretendentas pažymėjo ne visus teisingus atsakymus, laikoma, kad į klausimą atsakyta neteisingai;
  5. Pretendento teisinės žinios įvertinamos teigiamai, jei teisingai atsakyta ne mažiau kaip į 15 klausimų;
  6. teisinių žinių egzamino rezultatas pranešamas tą pačią dieną po egzamino.

Pretendentas gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip po 5 dienų nuo egzamino vertinimo gavimo dienos. Pageidaujantys perlaikyti teisinių žinių egzaminą privalo REGISTRUOTIS SPSC interneto tinklalapyje.