gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas

 
Teisės aktai ir dokumentai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos respublikos teritorijų planavimo įstatymo nr. I-1120 40 straipsnio pakeitimo įstatymas

Lietuvos respublikos ministrų įsakymai

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės
Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės
Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklės
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės

Atestavimo tvarkos aprašas

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. D1-72/ĮV-141 „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Komisijos veiklos nuostatai

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m sausio 23 d. įsakymu Nr. D1-73/ĮV-144 „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“

Įsakymas dėl komisijos sudarymo

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos sudėtis patvirtinta Lietuvos respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos respublikos kultūros ministro 2017 m. Sausio 23 d. įsakymu Nr. D1-74/ĮV-143 „Dėl teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos sudėties patvirtinimo“

Kita

Profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programa patvirtinta aplinkos ministro 2017-05-18 įsakymu Nr. D1-426 „Dėl profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programos patvirtinimo“

Teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos nuostatai, patvirtinti  VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 02 d. įsakymu Nr. B-21-38.