gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Teritorijų planavimo vadovų atestavimas

 
Dokumentų formos Spausdinti Elektroninis paštas

ATESTAVIMUI

Pagal teritorijų planavimo vadovo atestavimo aprašo III sk. 48, 49 ir 50 p. pretendentas, pageidaujantis įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (miškų tvarkymo schemų, inžinerinės infrastruktūros vystymo planų, žemės gelmių naudojimo planų) rengimui, pagal atitinkamą teritorijų planavimo lygmenį, teikia SPSC prašymą atestato įgijimui (raštu arba elektroniniu būdu).
Prie prašymo pridedama:

  1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija. Jei keisti vardas ar pavardė – jų keitimą patvirtinančio dokumento kopija;
  2. Pretendento patvirtinta diplomo kopija arba Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo 44 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka priimto sprendimo pripažinti profesinę kvalifikaciją kopija;
  3. Profesinės patirties aprašymas (curriculum vitae);
  4. Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, kurių rengime dalyvavo ar kurių rengimui vadovavo pretendentas, sąrašas;
  5. Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, kurių rengime dalyvavo ar kurių rengimui vadovavo, pagrindinių ir (ar) kitų brėžinių su pretendento pavarde ir parašu kampiniame brėžinio spaude kopija;
  6. Teritorijų planavimo viešinimo procedūrų, numatytų atitinkamose teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse, dokumentų kopijos ir (ar) patvirtinto teritorijų planavimo dokumento rengėjo pažyma, kokiuose teritorijų planavimo proceso etapuose ir stadijose pretendentas dalyvavo;
  7. Kiti dokumentai ir (ar) medžiaga, įrodantys pretendento kvalifikacinį pasirengimą.

Prašymo, profesinės patirties aprašymo, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sąrašo formos (lietuvių kalba) dėl teritorijų planavimo vadovo (Lietuvos Respublikos piliečio) atestavimo:

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ĮVERTINIMUI

Prašymo, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų per pastaruosius 5 metus sąrašo formos (lietuvių kalba) dėl teritorijų planavimo vadovo (Lietuvos Respublikos piliečio) kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo:

ATESTAVIMUI (jei fizinis asmuo turi galiojantį teritorijų planavimo specialisto kvalifikaciją suteikiantį atestatą įgytą iki 2014 m. sausio 1 d.)

Prašymo, profesinės patirties aprašymo, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sąrašo formos (lietuvių kalba) dėl teritorijų planavimo specialisto (Lietuvos Respublikos piliečio) atestavimo pakeitimo, papildymo: