gototopgototop

Aktualności

 
Keičiasi pastatų energinio naudingumo sertifikavimo platforma
wtorek, 24 marca 2015 11:06
There is no translation available !

Nuo balandžio 1 dienos bus registruojami tik NRG3 programine įranga parengti pastatų energinio naudingumo sertifikatai, - praneša VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC).

2015 m. balandžio mėnesį baigiasi baigiasi pereinamasis laikotarpis, kai buvo registruojami tiek NRG3, tiek ir senesne NRG2 programa parengti sertifikatai. Kaip ir anksčiau, SPSC ir toliau užtikrins NRG3 programinės įrangos palaikymą, reaguos į ekspertų pastabas dėl programos darbo, rengs atnaujinimus ir patobulinimus. Visi programos pakeitimai ir patobulinimai ekspertus pasiekia per automatiškai veikiančią programos naujinimo sistemą.

 

Naujoji programinė įranga NRG3 buvo parengta 2014 metais pagal atnaujinto statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ nuostatas ir metodiką. NRG3 programa padeda įvertinti labai daug duomenų, susijusių su pastato energijos vartojimu: atitvarų apšiltinimą, orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu, pasyvias apsaugos nuo saulės priemones, šilumos pritekėjimus į pastatą, pastato sandarumą, patalpų apšvietimo sistemos efektyvumą, šildymo sistemos akumuliacinių talpų apšiltinimą, šildymo sistemos šilumos šaltinių efektyvumą, karšto vandens sistemos vamzdynų ir vandens talpų apšiltinimą, karšto vandens ruošimo įrangų efektyvumą, pastato energijos vartojimo reikmėms naudojamus vandenį šildančius bei fotovoltinius saulės kolektorius, vėjo ir hidroelektrines.

Skaičiuojant pastatų energinį naudingumą su NRG3 programa nustatomi pastato suvartojami atsinaujinančios ir neatsinaujinančios pirminės energijos kiekiai pastatui šildyti, vėsinti, patalpoms apšviesti, karštam buitiniam vandeniui ruošti, šiluminės energijos kiekis pastatui šildyti, o taip pat kiti pastato energinio naudingumo klasei nustatyti reikalingi rodikliai. NRG3 programa suskaičiuoja taip pat ir pastato CO2 išmetimus į aplinką.

Pastato energinio naudingumo klasė nustatoma skaičiavimo būdu, kurio metu vertinami aštuoni pastato rodikliai:

  • savitieji pastato atitvarų šilumos nuostoliai;
  • šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti;
  • pastato sandarumas;
  • mechaninio vėdinimo su rekuperacija (šilumogrąža) sistemos techniniai rodikliai;
  • pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės;
  • pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumas šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui (rodiklio C1 vertė);
  • pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumas karštam buitiniam vandeniui ruošti (rodiklio C2 vertė);
  • pastate sunaudojamos energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių.

Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatas turi tenkinti visas šiam pastatui privalomas atitinkamų rodiklių vertes, bet nei vienas iš šių rodiklių prioriteto neturi. Jei kažkurio rodiklio vertė neatitinka pastato energinio naudingumo klasei privalomos vertės, šio pastato naudingumo klasė mažinama iki tokio lygio, kol visų išvardintų rodiklių vertės atitinka pastato energinio naudingumo klasei privalomas vertes.

Naujausią NRG3 programos versiją galima parsisiųsti iš tinklalapio: www.spsc.lt/nrg. NRG3 programos versija gali naudotis tik tie ekspertai, kurie yra baigę visus 3 NRG3 programos mokymų etapus kvalifikacijai kelti. Informaciją apie ekspertus, baigusius mokymus, SPSC gauna iš AM paskirtųjų mokymų organizacijų.