gototopgototop
LithuanianRussian (CIS)Polish (Poland)

Attestation of experts for energy performance of buildings

 

Naujausias NRG-sert 2021m. leidimas (NRG6) - programos tinklapyje: www.spsc.lt/nrg

Daugiabučių namų modernizavimo projektų (investicinių planų) rengėjų įtraukimo į sąrašą taisyklės
There is no translation available !

Pareiškėjai, pageidaujantys būti įtraukti į Daugiabučių namų modernizavimo projektų (investicinių planų) rengėjų sąrašą neišduodant pažymėjimo, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

•    turėti galiojantį SPSC išduotą pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatą;

•    turėti galiojantį SPSC išduotą statybos vadovo kvalifikacijos atestatą, suteikianti teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto daliai;

•    turėti galiojantį VĮ Energetikos agentūros išduotą energijos vartojimo auditui atlikti auditoriaus kvalifikacijos atestatą.

Pareiškėjai pagal šiuos kvalifikacinius reikalavimus į sąrašą įtraukiami nemokamai.

 

Pareiškėjai, pageidaujantys būti įtraukti į Daugiabučių namų modernizavimo projektų (investicinių planų) rengėjų sąrašą išduodant pažymėjimą, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

•    turėti galiojantį SPSC išduotą pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatą;

•    turi būti išklausę SPSC parengtus mokymus apie investicinių planų rengimą.

Pareiškėjai pagal šiuos kvalifikacinius reikalavimus į sąrašą įtraukiami sumokėję mokymų kainą.

Investicinių planų rengimo mokymus SPSC rengia periodiškai, skelbdama apie juos savo tinklapyje ir informuodama pareiškėjus el. paštu.

Pareiškėjas, atitinkantis nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, el. pašto adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pateikia prašymo kopiją dėl įtraukimo į sąrašą, pridedamas reikalaujamų dokumentų kopijas. SPSC, gavusi Pareiškėjo prašymą ir aukščiau nurodytus dokumentus, juos patikrina ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, ir išnagrinėjus prašymą, sprendžia dėl sąrašo papildymo.