gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

 

Dėmesio!

P.E.N.S. ekspertams naujausia informacija skelbiama čia...

Teisės aktai ir dokumentai

Statybos techniniai reglamentai

Įsakymai

 • Aplinkos ministro 2019-01-11 įsakymas Nr. D1-23 (TAR, 2019-01-14, Nr. 444) Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo.
 • Aplinkos ministro 2018-03-12 įsakymas Nr. D1-187 (TAR, 2018, Nr. 3849) Dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo.
 • (netekęs galios) Aplinkos ministro 2015-12-10 įsakymas Nr. D1-906 (TAR, 2015, Nr.2015-19617) dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-674 „dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
 • (netekęs galios) Aplinkos ministro 2015-12-03 įsakymas Nr. D1-885 (TAR, 2015, Nr.2015-19297) dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
 • Aplinkos ministro 2015-08-04 įsakymas Nr. D1-580 (TAR, 2015, Nr.2015-12093) „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-677 „Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“.
 • (netekęs galios) Aplinkos ministro 2015-04-24 įsakymas Nr. D1-330 (TAR, 2015, Nr.2015-06222) „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo“.
 • Aplinkos ministro 2015-04-24 įsakymas Nr. D1-335 (TAR, 2015, Nr.2015-06221) dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1054 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiais galios.
 • Aplinkos ministro 2015-02-06 įsakymas Nr. D1-98 (TAR, 2015-02-12, Nr. 2105) dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-483 „Dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščių patvirtinimo“  pakeitimo.
 • Aplinkos ministro 2014-12-30 įsakymas Nr.D1-1087 dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registrų tvarkymo kainoraščių patvirtinimo.
 • Aplinkos ministro 2012-10-15 įsakymas Nr.D1-834 (Žin., 2012, Nr.120-6042) dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. D1-392 "Dėl organizacijos, atsakingos už pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo organizavimą, atestatų išdavimą, atestatų registro tvarkymą bei sertifikuojamų pastatų duomenų bazės ir išduotų sertifikatų registro tvarkymą, paskyrimo" pripažinimo netekusiu galios.
 • (netekęs galios) Aplinkos ministro 2011-12-29 įsakymas Nr.D1-1054 (Žin., 2012, Nr.1-39) dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo komisijos sudarymo.
 • (netekęs galios) Aplinkos ministro 2011-11-03 įsakymas Nr.D1-838 (Žin., 2011, Nr.132-6294) dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo.
 • Aplinkos ministro 2006-10-10 įsakymas Nr.D1-454 (Žin., 2006, Nr.111-4245) dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų egzaminų klausimų patvirtinimo.
 • Aplinkos ministro 2006-10-02 įsakymas Nr.D1-442 (Žin., 2006, Nr.108-4119 ) dėl asmenų, pageidaujančių įgyti teisę būti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertais, mokymo organizacijų paskyrimo.
 • (netekęs galios) Aplinkos ministro 2006-08-28 įsakymas Nr.D1-392 (Žin., 2006, Nr.93-3661) dėl valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras paskyrimo atsakinga už pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo organizavimą ir atestatų išdavimą, už pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestato registro tvarkymą bei už sertifikuojamų pastatų duomenų bazės ir išduotų sertifikatų registro tvarkymą.
 • Aplinkos ministro 2006-08-28 įsakymas Nr.D1-393 (Žin., 2006, Nr.93-3662) dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo nuostatų, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo komisijos darbo reglamento bei pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto darbo reglamento patvirtinimo.