gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

 

Dėmesio!

P.E.N.S. ekspertams naujausia informacija skelbiama čia...

Apie paslaugą

Lietuva, įgyvendindama Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2010/31/ES Dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas, turi užtikrinti, kad visi nauji pastatai būtų beveik nulinės energijos pastatai.

SPSC, siekdama įgyvendinti šias Europos Sąjungos direktyvas, aktyviai dalyvauja tobulinant pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų, projektuotojų, investicinių planų rengėjų ir kitų organizacijų kvalifikacijas bei viešindama informaciją visuomenei apie A klasės pastatus.

Paslaugos nauda

Iššūkiai, kuriuos tenka įveikti įgyvendinant Europos parlamento ir tarybos direktyvas, paliečia visus Lietuvos gyventojus, todėl ši paslauga skirta tiek specialistams, tiek visuomenei. Aukšto energinio naudingumo pastatų statybos ypatumai reikalauja žinių visuose pastato projektavimo, statybos, eksploatavimo ir nugriovimo etapuose.

Teikdami šią paslaugą tikimės Įtraukti ir padėti energinio naudingumo politikos formuotojams ir vykdytojams parengti projektus ir statybos rekomendacijas spartinant žinių įsisavinimą.

Kodėl SPSC?

SPSC yra atsakinga už pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimą ir sertifikuojamų pastatų duomenų bazės tvarkymą. Kaupdama šią ir kitą susijusią informaciją mūsų Įmonė turi galimybių pasidalinti geriausia pastatų energinio naudingumo įgyvendinimo patirtimi.

Paslaugos kaina

Informacija iš SPSC registrų yra teikiama nemokamai. Taip pat teikiama konsultacinio pobūdžio informacija, kuri gaunama iš atsakingų institucijų, inovacijas ir modernizavimą įgyvendinančių įmonių.