gototopgototop
LithuanianEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)

Pastatų energinio naudingumo ekspertų atestavimas

 

Naujausias NRG-sert 2021m. leidimas (NRG6) - programos tinklapyje: www.spsc.lt/nrg

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo priežiūra
There is no translation available !

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto sertifikavimo darbų tikrinimo tvarka

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau ir SPSC) kaip įstaiga, vykdanti sertifikavimo proceso priežiūrą, pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ turi patikrinti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų išduotų pastatų energinio naudingumo sertifikatų teisėtumą ir atliktų sertifikavimo darbų kokybę.
Tikrinama, kai Sertifikatų registro organizacijai (SPSC) pateikiami klaidingi pastatų energinio naudingumo sertifikavimo duomenys, pažeista teisės aktų nustatyta sertifikavimo tvarka arba gauti trečiųjų asmenų skundai. Taip pat tikrinami ne mažiau 0,1 % atsitiktine tvarka patikrinimui parinktų ekspertų išduotų pastato energinio naudingumo sertifikatų.
Tikrinimui sertifikavimą atlikęs ekspertas turi pateikti dokumentuotą medžiagą ir išeities duomenis, kuriais remiantis išduotas pastato energinio naudingumo sertifikatas.Tikrinimo metu turi būti patikrinta dalis faktinių duomenų ir jie palyginti su skaičiuojamaisiais (įvestais į programą).

Tikrinimus atlikti gali tiek SPSC specialistai, tiek SPSC įgalioti atestuoti ekspertai.

Tikrintojas turi:

I. Analizuoti sertifikavimo duomenų tikrinimui eksperto pateiktus duomenis:

 1. pastato energinio naudingumo sertifikavimo eksperto Darbo reglamentą;
 2. užsakovo patvirtintus pastato būklės duomenis;
 3. prašymą-užsakymą atlikti sertifikavimo darbus ir/arba sutartį;
 4. eksperto pateiktą dokumentaciją apie pastatą;
 5. kitus eksperto pateiktus duomenis.

 

II. Surinkti žemiau išvardintus duomenis apie:

 1. pastato naudojimo paskirtį,
 2. išorinių durų tipą,
 3. pastato vėdinimo sistemą,
 4. karšto vandens ruošimo sistemą,
 5. pastato šildymo sistemą,
 6. langų tipą,
 7. atitikties dokumentus.

 

III. Patikrinti vietoje pagrindinius pastato duomenis:

 

 1. patikrinti ar šildomos pastato laiptinės ir laiptinių atitvarų vertinimo teisingumą skaičiavimuose;
 2. patikrinti įstiklintų balkonų kiekį ir atitvarų į balkonus vertinimo teisingumą skaičiavimuose;
 3. patikrinti ar pastato rūsyje yra šildomos patalpos ir šių patalpų atitvarų vertinimo teisingumą skaičiavimuose;
 4. patikrinti ar ekspertas teisingai įvertino pastato įstiklintų atitvarų kiekius ir šių atitvarų  orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu;
 5. patikrinti ar teisingai įvertintas ilginių šiluminių tiltelių tarp sienų ir langų bei tarp išorinių įėjimo durų ir sienų tipai ir šių tiltelių ilginiai šilumos perdavimo koeficientai;
 6. patikrinti ar teisingai įvertintas ilginių šiluminių tiltelių tarp sienų ir pamatų tipas ir ilginis šilumos perdavimo koeficientas;
 7. tikrintojo pasirinktose pastato vietose patikrinti ar ekspertas teisingai įvertino atitvarų šilumines savybes;
 8. patikrinti išorinių įėjimo durų kiekius ir jų tipus;
 9. patikrinti ar ekspertas teisingai įvertino pastato karšto vandens ruošimo, vėdinimo ir šildymo sistemas ir jų reguliavimo sąlygas;
 10. atlikti tikrintojo nuožiūra pasirinktus pastato matavimus;
 11. patikrinti ar ekspetas teisingai įvertino laiptinių, liftų šachtų ir rūsio patalpų šildomus plotus nustatydamas pastato šildomą plotą;
 12. patikrinti kitus, tikrintojo nuožiūra svarbius energinio naudingumo vertinimo rezultatams, pastato duomenis.

 

IV. Turi perskaičiuoti šiuos duomenis:

 1. pastato šildomą plotą;
 2. bent vienos atitvaros (sienos, stogo, perdangos, grindų ant grunto) šilumos perdavimo koeficientą arba šiluminę varžą. Jei pastate yra vėdinamos sienos, prioritetas turėtų būti teikiamas šių sienų šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimui.

V. Pateikti pasiūlymą dėl nuobaudų taikymo/netaikymo:

Esant pateiktų ir tikrinimo metu nustatytų duomenų neatitikimams nurodyti, ar trūkumai reikšmingi/nereikšmingi ir ar jie turėjo įtakos sertifikavimo darbų kokybei, tikslumui bei energinio naudingumo klasei.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo darbų tikrinimo procedūros trukmė yra daugiausiai 2-3 mėnesiai nuo prašymo patikrinti sertifikatą ar skundo gavimo.

Atestavimo ekspertai teikia išvadas apie pastato energinio naudingumo sertifikato teisėtumą ir teisingumą bei nuobaudų taikymą / netaikymą sertifikavimą atlikusiam ekspertui.

SPSC įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. D1-334 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ ir susipažinęs su pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų Atestavimo ekspertų pateiktomis išvadomis priima sprendimą
apie pastato energinio naudingumo sertifikato teisėtumą ir teisingumą bei nuobaudų taikymą / netaikymą sertifikavimą atlikusiam ekspertui.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto sertifikavimo darbų tikrinimo tvarka nevykstant į objektą

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau ir SPSC) kaip įstaiga, vykdanti sertifikavimo proceso priežiūrą, , pagal statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ ir statybos techninį reglamentą
STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“  turi patikrinti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų išduotų pastatų energinio naudingumo sertifikatų teisėtumą ir atliktų sertifikavimo darbų kokybę.
Tikrinama, kai Sertifikatų registro organizacijai (SPSC) pateikiami klaidingi pastatų energinio naudingumo sertifikavimo duomenys, pažeista teisės aktų nustatyta sertifikavimo tvarka arba gauti trečiųjų asmenų skundai. Taip pat tikrinami atsitiktine tvarka parinkti ekspertų išduoti pastato energinio naudingumo sertifikatai ir aukštesnės (A, A+ ir A++ ) energinio naudingumo klasės sertifikatai.
Tikrinimui sertifikavimą atlikęs ekspertas turi pateikti skaičiavimo rinkmeną ir tikrintojų pareikalautus papildomus dokumentus.

Tikrinimus atlikti gali tiek SPSC specialistai, tiek SPSC įgalioti atestuoti ekspertai.

Tikrintojas turi:

 1. Išsamiai patikrinti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto pateiktą registruoti skaičiavimo rinkmeną;
 2. Pareikalauti papildomų dokumentų ir / ar duomenų, jei reikalinga;
 3. Pateikti pastabas / rekomendacijas dėl klaidų / netikslumų skaičiavimo rinkmenoje;
 4. Įvertinti koregavimo veiksmus;
 5. Pateikti el.paštu SPSC rekomendacijas dėl pastato energinio naudingumo sertifikavimo rinkmenos registravimo / neregistravimo.