gototopgototop

Aktualności

 
Nukeliamas kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų pateikimo terminas
wtorek, 28 kwietnia 2020 08:09
There is no translation available !

Statybos specialistams, kurie yra pradėję kvalifikacijos tobulinimo procedūrą, bet dėl susidariusios karantino situacijos, kai statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymai nevyksta arba jų vykdymas apribotas, negali jos užbaigti, laikinai netaikomas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 str. 14 ir 15 dalyse numatytos poveikio priemonės.

SPSC direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. SP-38 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo vertinimo“ galite peržiūrėti čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 m. balandžio 20 d. raštą Nr. (14)-D8(E)-2040 „Dėl statybos dalyvių kvalifikacijos tobulinimo įrodymų pateikimo“ su rekomendacijomis galite peržiūrėti čia.

Poveikio priemonės laikinai netaikomos statybos specialistams, kurie kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus turėjo pateikti po 2020 m. kovo 16 d.

Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų pateikimo termino ir jų vertinimo nukėlimas nepratęsia kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo 6 mėnesiams termino ir (ar) nenukelia kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo termino ilgiau, nei nurodyta SPSC direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. sprendime Nr. SP-38.