gototopgototop

Sertifikavimas

 
Pagalba ir patarimai Spausdinti Elektroninis paštas

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar gali pats pareiškėjas (tiekėjas) pristatyti bandinius laboratorijai?

Pristatyti bandinius, žinoma gali, tačiau atrinkti bandinius sertifikavimui gali tik nepriklausoma įstaiga. Atrinkimo metu turi būti surašomas tikslus Bandinių atrankos aktas, kurį pasirašo ir gamintojo (tiekėjo) atstovas. Bandymai gali būti atliekami ne tik sertifikavimo tikslais.

Kaip užpildyti paraišką?

Pildydami paraišką, atitinkamuose laukeliuose nurodykite gaminius ir jų tipus. Jei tam numatytoje vietoje gaminių sąrašas netelpa arba norite sertifikuoti kelių skirtingų gamintojų gaminius, tada gaminių, jų tipų ir gamintojų sąrašą galima pateikti ant atskiro lapo. Nepamirškite pažymėti, ar visus, esminius ar privalomuosius techninės specifikacijos reikalavimus atitinka produktas. Privalomai sertifikuojant produktai turi atitikti Aplinkos ministerijos nustatytų privalomųjų rodiklių vertę. Šiuo atveju nustatoma produkto ir galiojančio Lietuvoje standarto ar kito normatyvinio dokumento atitiktis.Savanoriškojo sertifikavimo atveju produktas turi atitikti visus arba esminius pasirinktos techninės specifikacijos reikalavimus. Šiuo atveju dokumentas nebūtinai turi galioti Lietuvoje, svarbu, kad SPSC ir bandymų laboratorijos turėtų galimybes atlikti bandymus ir įvertinimą pagal pasirinktą standartą.

Ar paraiškos pateikimas yra įsipareigojimas apmokėti sertifikavimą?

Paraiškos registravimas dar neįpareigoja apmokėti su pareiškėju nesuderintas ir sutartimi nepatvirtintas sumas, tačiau paraiškos registravimui reikia sumokėti nustatytą užstatą.

Kam reikalingas gamintojo klausimynas?

Užpildytas klausimynas SPSC ekspertams dar prieš vykstant į gamyklą padeda geriau pasiruošti gamybos kontrolės sistemos įvertinimui. Taip pat jis leidžia ir gamintojui susipažinti su SPSC reikalavimais. Sąžiningai atsakytas klausimynas dar ir be audito gamykloje gali padėti gamintojui įdentifikuoti neleistinus trūkumus, kuriuos būtina pašalinti, siekiant sėkmingo sertifikavimo.

Kas turi pildyti gamintojo klausimyną?

Gamintojo klausimyną pildo gamintojas. Geriausia, kad tai būtų už gamintojo kokybės kontrolę atsakingas darbuotojas.

Kur galima rasti privalomai sertifikuojamų statybos produktų sąrašą?

Reguliavimo sričiai priskirtų sertifikuojamų statybos produktų sąrašą galima rasti SPSC svetainės skyriuje "Teisės aktai ir dokumentai".

Kokius dokumentus pridėti prie paraiškos?

Techninė specifikacija sertifikavimui gali būti ir įmonės standartas. Kadangi įmonės standartai yra tik rengėjo nuosavybė, šio dokumento kopiją reikia pateikti kartu su paraiška. Jei deklaruojama produkto atitiktis kitos šalies standartui , kurio SPSC savo archyve neturi, tokio standarto kopiją taip pat būtina pateikti prie paraiškos. Jei yra galimybė, prie paraiškos reikia pridėti turimą gamintojo (tiekėjo) kokybės sistemos sertifikatą ar įvertinimus (pagal ISO 9001 standartą).Taip pat galima pridėti anksčiau išduotų konkretiems produktams sertifikatų kopijas, bandymų protokolų, pagal kuriuos išduoti tie sertifikatai, kopijos. Galima pridėti ir ankstesnių naujausių bandymų ar įvertinimų dokumentų kopijas.Būtina prie paraiškos pridėti pateikiamos pirkėjui informacijos (naudojimo dokumento) apie produktą Lietuvių kalba pavyzdį.

 


Savo klausimus galite pateikti, užpildydami šią užklausos formą:Vardas *

Elektroninis paštas *

Tel. numeris

Adresas

Jūsų žinutė *

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online Jei ženklai neaiškūs, juos
atnaujinkite, spragteldami čia.
 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama SPSC tinklapyje ir sutinku, kad SPSC tvarkytų mano asmens duomenis SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.