gototopgototop

Nuotekų valyklų bandymai

 
Pagalba ir patarimai Spausdinti Elektroninis paštas

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip suprasti nuotekų valymo įrenginio sertifikate pateikiamą užrašą:
"atitinka esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodą (žr. 1 ir 2 priedus)".
Argi ne tai turėtų būti esmė – valymo efektyvumas? Ar jie nustato valymo efektyvumą pagal jiem palankias formules, kurias surašo galbūt esant idealiom veikimo sąlygom?

Valymo efektyvumas tikrai yra esmė. Teiginys "atitinka esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodą (žr. 1 ir 2 priedus)" nereiškia, kad išvalymo efektyvumas nenustatytas ir neįvertintas, o reiškia, kad valymo efektyvumo nustatymo metodas ne toks, kaip aprašyta LST EN 12566-3:2007 standarte. Reikėtų, kaip ir nurodyta sertifikate, žiūrėti į priedus, kur ir yra visa informacija apie efektyvumą bei nustatymo metodiką.
SPSC išduoda sertifikatus visiems gamintojams vienodomis sąlygomis, įvertinus valymo įrenginių efektyvumą pagal tokius dokumentus:

  • "Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius;
  • Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-412 (2006-09-11).

 

Daugiau klausimų galite pateikti, užpildydami žemiau esančią užklausos formą.


Vardas *

Elektroninis paštas *

Tel. numeris

Adresas

Jūsų žinutė *

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online Jei ženklai neaiškūs, juos
atnaujinkite, spragteldami čia.
 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama SPSC tinklapyje ir sutinku, kad SPSC tvarkytų mano asmens duomenis SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.