gototopgototop
LithuanianEnglish (United Kingdom)Russian (CIS)

Statybos specialistų atestavimas

 
Formularze dokumentów Drukuj Email

ATESTACJI (Nie aktualne dla obywateli RP)

OCENY DOSKONALENIA KWALIFIKACJI (Nie aktualne dla obywateli RP)

DOKUMENT O UZNANIU UPRAWNIEŃ


Wnioskodawca, który chce mieć DOKUMENT O UZNANIU UPRAWNIEŃ (lit. TPD), składa podanie do SPSC zgodnie z formą dokumentu wykazaną w aneksie 2 ustawy STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (pisemnie lub elektronicznie). Do padania załącza się:

  1. pełnomocnictwo, jeżeli wniosek Wnioskodawcy o wydanie Dokumentu o uznaniu uprawnień i załączonych do niego dokumentów zostanie złożony przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę;
  2. dokumenty prawne lub kopie zatwierdzone zgodnie z procedurą określoną w ich aktach prawnych, wraz z tłumaczeniem na język państwowy - Wnioskodawcom z państw, które podpisały międzynarodowe lub państwowe umowy o pomocy prawnej z Republiką Litewską, jeżeli umowy te zawierają postanowienia, dotyczące wzajemnego uznawania takich dokumentów;
  3. (Nie aktualne dla obywateli z Polski) dokumenty prawne lub kopie, zatwierdzonych zgodnie z procedurą ustanowioną przez ich akty prawne, wraz z tłumaczeniem na język państwowy, wraz z certyfikatem zatwierdzającym te dokumenty (kopie) "Apostille" - Wnioskodawcy z krajów, które nie podpisały umów wymienionych w art. 44 ust. 2 rozporządzenia, ale podpisały i ratyfikowały ustawę z 1961 r . 5 października Konwencja w sprawie likwidacji legalizacji zagranicznych dokumentów i wydaną w Hadze;
  4. kopię dokumentu tożsamości (paszport, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości);
  5. dokument o zmianie imienia i / lub nazwiska (jeżeli imię i nazwisko zostały zmienione), kopia poświadczona zgodnie z procedurą ustanowioną przez akty prawne;
  6. kopię dyplomu i aneksów zatwierdzone zgodnie z aktami prawnymi i tłumaczeniem na język państwowy;
  7. życiorys (doświadczenie zawodowe związane z obszarem atestowania) curriculum vitae (najlepiej przy użyciu przykładu Europass);
  8. Wykaz prac wykonanych w okresie określonym w art. 12 część 5 punkt 2 ustawy o budownictwie, związanym z działalnością zawodową wskazaną we wniosku, w których uczestniczył wnioskodawca;
  9. Wnioskodawca ma prawo podać dodatkowe dokumenty, potwierdzające jego kwalifikacje. 

Formularze życiorysu. curriculum vitae, lista wykonanych prac w sprawie uznania prawa inżyniera budowlanego z zagranicy w Republice Litewskiej (dokumenty są tylko w języku litewskim i wypełniane są tylko w jezyku litewskim)

Porządek wysyłania dokumentów