gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Statybos srityje dirbančių įmonių atestavimas ir teisės pripažinimas

 
Apie paslaugą Spausdinti Elektroninis paštas

Statybos įmonių atestavimas yra procedūra, kurios metu SPSC direktoriaus patvirtinti Atestavimo ekspertai teikia išvadą, ar įmonė yra pasirengusi vykdyti atitinkamą veiklą ypatinguosiuose statiniuose, o SPSC priima sprendimą išduoti Kvalifikacijos atestatą. Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, statybos įmonių veiklos dokumentai vertinami pagal jų atitiktį Lietuvos teisinei bazei vykdant teisės pripažinimą.

SPSC yra įgaliota organizacija vykdyti ypatingojo statinio statybos rangovų, statinio (jo dalies) projekto ekspertizės, statinio (jo dalies) ekspertizės rangovų įmonių atestavimą, atlieka juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo procedūras, vadovaudamasi LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017.

Paslaugos nauda

Atstovaujant visuomenės interesui, kiekvienoje valstybėje yra taikomi tam tikri statybos rinkos reguliavimo mechanizmai, kuriais siekiama užtikrinti statinių saugumą ir išvengti neigiamų padarinių dėl nekompetencijos ar klaidų statyboje. Kaip viena iš tokių priemonių Lietuvoje  yra pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką vykdomas ypatinguosiuose statiniuose dirbančių statybos įmonių atestavimas.

Norėdama teikti statybos ar ekspertizės paslaugas ypatingosios kategorijos statiniuose, įmonė privalo būti atestuota, t.y. įrodyti savo kompetenciją ir sugebėjimą vykdyti tokią veiklą. Tokiu būdu kvalifikacijos atestatas yra vienas iš požymių, padedančių užsakovui geriau įvertinti įmonės patikimumą, renkantis statybos rangovą.

Kodėl SPSC?

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi ir 18 straipsnio 4 dalimi, statybos srityje dirbančių įmonių  atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Paslaugos kaina

Ypatingųjų statinių statybos rangovų, statinio (jo dalies) projektų ekspertizės rangovų, statinio (jo dalies) ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo kainos patvirtintos 2014 m. gruodžio 30 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1088.