gototopgototop

Statybos specialistų atestavimas

TEISINIŲ ŽINIŲ MOKYMAI

Registracija...


TEISINIŲ ŽINIŲ EGZAMINAI

(perlaikantiems ir laikantiems ne įgaliotoje organizacijoje).
Registracija...

 

GALIMYBĖ ATSIIMTI ATESTATĄ

Ar jau galima atsiimti parengtą kvalifikacijos atestatą sužinosite čia...

 

 
O usłudze

Certyfikacja specjalistów budowlanych i uznawanie prawa jest procedurą oceny kwalifikacji inżyniera budowlanego, podczas której ocenia się jego gotowość do kierowania głównymi obszarami działalności budowlano technicznej przy budowach specjalnych i ogólnoużytkowych oraz daje prawo do prowadzenia tej działalności.


Certyfikacja inżynierów budownictwa odbywa się zgodnie z Ustawą o Budownictwie Republiki Litewskiej według budowlanego regulaminu technicznego STR 1.02.01:2017 "Opis procedury certyfikacji uczestników budowy i uznawania prawa".

Korzyści z usługi

Inżynierowie budowlani, po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji lub dokumentu uznania uprawnień zgodnie z ustaloną procedurą, wykazują, że spełniają wymagania kwalifikacyjne ustanowione przez Ministerstwo Środowiska i nabywają prawo do kierowania głównymi obszarami działalności budowlano technicznej przy budowach specjalnych i ogólnoużytkowych. W szerokim znaczeniu, certyfikacja jest korzystne dla społeczeństwa jako metoda zapobiegawcza, który zapewnia, że budowa, projektowanie i ekspertyza budowy specjalnej i ogólnoużytkowej zarządzane przez wykwalifikowanych specjalistów, co pozwala uniknąć ryzyka niewłaściwie zaprojektowanych i skonstruowanych budowli.

Dlaczego SPSC?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o budownictwie Republiki Litewskiej (TAR, 2016-07-13, Nr.20300) oraz regulaminem budowlano technicznym STR 1.02.01:2017 „Opis procedury certyfikacji uczestników budowy i uznawania prawa" (TAR, 2016-12-12, Nr. 28703), od 2012-01-01 certyfikacja głównych obszarów działalności budowlano technicznej oraz uznanie zagranicznego prawa inzynierów budowlanych jest wykonywane przez spółkę państwową Statybos produkcijos sertifikavimo centras (Centrum Certyfikacji Wyrobów Budowlanych).

Cena usług

Ceny usług certyfikacji kierowników w zakresie głównych obszarów działalności budowlano technicznej i uznania prawa są potwierdzone przez rozkaz ministra ochrony środowiska 3 stycznia 2012 roku Nr. D1-2.

Więcej...
 
Jak zamówić

Ten rozdział zawiera opis procedur certyfikacyjnych dla inżynierów budowlanych z Litwy i zagranicy:

Więcej...
 
Formularze dokumentów

Lista dokumentów wymaganych do uznania prawa i formularzy dokumentów...

Więcej...