gototopgototop
Apie paslaugą Spausdinti

Pastato garso klasės sertifikavimas yra procedūra, kurios metu natūriniais akustiniais matavimais yra įvertinama pastato ar jo dalių faktinė garso klasė bei išduodamas garso klasės sertifikatas arba klasifikavimo protokolas. Pastatų apsaugos nuo triukšmo kokybė išreiškiama penkių (A, B, C, D, E) garso klasių (akustinio komforto) sistema.

Naujai projektuojamų dvibučių, daugiabučių, blokuotų gyvenamųjų namų, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamų pastatų, vidaus aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Rekonstruojant ar kapitaliai remontuojant pastatus, jų bei gretimai esančių patalpų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo kokybė turi nepablogėti ir atitikti ne žemesnę kaip E garso klasę.

Iš STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.
3 priedas,
Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai, 11 punktas "dvibučio ar daugiabučio namo, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato, viešbučių paskirties pastato Garso klasifikavimo protokolas [6.7];"

Kokia turi būti kitokios paskirties pastatų garso klasė tai – investuotojo, užsakovo, projektuotojo sprendimas ar tarpusavio susitarimo reikalas. STR 2.01.07:2003 pateikti reikalavimai ir kitos paskirties pastatų (jų dalių) garso klases charakterizuojantiems rodikliams (trumpalaikio apgyvendinimo pastatų, mokslo paskirties pastatų, administracinės ir kitos panašios paskirties pastatų).

Paslaugos nauda

Pastatų garso vertinimas privalomas visiems naujai statomiems, rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams. Atitinkamas pastato įvertinimas leidžia būsimiems statinio savininkams įvertinti akustines pastato atitvarų savybes bei gyvenimo komforto sąlygas pastato patalpose. Parduodant pastatą (ar jo dalį), garso klasės sertifikatas, būtų kaip papildomas įrodymas, kad pastatas (jo dalis) atitinka teisės aktų reikalavimus (arba atitinka tam tikros klasės reikalavimus).

Kodėl SPSC?

SPSC yra vienintelė organizacija, kuri bendradarbiaudama su akredituotomis laboratorijomis, teikia profesionalias pastatų garso sertifikavimo paslaugas bei išduoda atitinkamą garso klasę patvirtinantį sertifikatą.
Pastato garso sertifikavimas gali būti atliktas kartu su pastato energinio naudingumo sertifikavimo procedūra.

SPSC rengia nacionalinius techninius liudijimus tipinėms, garsą ribojančioms (izoliuojančioms) konstrukcijoms. Veikdama kaip nepriklausoma įstaiga, SPSC garantuoja objektyvius įvertinimo rezultatus. SPSC išduotas sertifikatas patvirtina, kad įmonė rūpinasi savo pastatų kokybe, yra atsakinga bei rūpinasi patikimumu rinkoje.

Paslaugos kaina

Sertifikavimo paslaugos kaina nustatoma individualiai.
Konkretus finansinis pasiūlymas klientui pateikiamas susipažinus su jo užpildytu prašymu-anketa bei įvertinus pastato techninį projektą.