NRGpro

 

REGISTRACIJA

Nemokamos konsultacijos projektuotojams
pastatų energinio naudingumo projektavimo klausimais

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMO PROGRAMA

Programa skirta projektuoti pastato energinį naudingumą, parenkant projektinius sprendinius pastato konstrukcijoms, šilumos šaltiniams, inžinerinėms sistemoms ir apšiltinimo medžiagoms.

Programa yra naudinga vykdant tiek pastato modeliavimą priešprojektinių pasiūlymų stadijoje, rengiant pastato pradinį modelį ar parenkant energijos šaltinius, tiek ir techninio projekto rengimo metu, kuomet reikia įvertinti jau tikslius pastato sprendimus ir rodiklius. Atkreipiame dėmesį, kad ši programa neskaičiuoja medžiagų šilumos varžų ar termotiltelių.

Parengęs duomenis pagal galutinį projektą, projektuotojas galės patikrinti ir patvirtinti skaičiavimais pastato energinio efektyvumo klasę.

Programa atitinka  STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" reikalavimus, įskaitant aplinkos ministro  įsakymais Nr.D1-735 (2014-09-15), Nr.D1-544 (2015-07-13), Nr.D1-885 (2015-12-03) patvirtintus pakeitimus.

Bendrieji valdymo principai ir duomenų struktūra analogiška pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programai.

MODELIAVIMAS

 • Techninis pirmasis projekto langas skirtas modelio kūrimui;
 • Pastato orientacijos keitimas;
 • Reikalingos šiluminės galios nustatymas, pastato šildymo šaltinių parinkimas
 • Greito duomenų suvedimo galimybės, kai reikia sukurti arba keisti daugelio atitvarų techninius parametrus vienu metu;
 • Nestandartinių reikšmių laisvas naudojimas nepriklausomai nuo deklaracijų ir sertifikatų

ANALITIKA

 • Visų atitvarų savitųjų nuostolių palyginimas su klasėms keliamais reikalavimais;
 • Išsami rezultatų lentelė variantų palyginimui, skaičiuojamųjų kainų nustatymui ir investicijų planavimui
 • Duomenų eksportas
 • Saulės šilumos pritekėjimų skaičiavimas

SĄSAJA,

DUOMENYS IR VALDYMO STRUKTŪRA

Programoje naudojama duomenų struktūra analogiška pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programai. Tai leidžia labai tiksliai įvertinti būsimo pastato energinę naudingumo klasę. Šioje programoje suteikiamos papildomai galimybes pasirinkti įvairius energijos naudojimo scenarijus, langų, pertvarų sprendimus, o galutiniame rezultate gauname ataskaitas su grafiniu šių rodiklių atvaizdavimu.

 

Programos sąsajos pavyzdžiai:

MOKYMAI

Žinių ir įgūdžių tobulinimui specialistams rengiami mokymai. Mokymo programos tikslai:

 • Supažindinti su energinio naudingumo vertinimo principais;
 • Atnaujinti žinias apie pastatų šiluminių savybių ir energijos sąnaudų projektavimą;
 • Išmokyti projektuoti su pastatų energinio naudingumo projektavimo programa NRGpro, šiluminių tiltelių skaičiavimo programa THERM 7 ir fasado šiltinimo sistemų tvirtiklių šiluminių tiltelių skaičiavimo programa Smeigė;
 • Išnagrinėti projektavimo klaidas, dėl kurių pastatų energinis naudingumas netenkina reikalavimų;
 • Supažindinti su reikalavimais pastatams ir statybos produktams.

Baigusiam išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimas pagal aplinkos ministerijos suderintą Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-142-17-LSIS.

Mokymų dalyviai mokymams gaus mokomąją programų NRGpro ir Smeigė versijas bei Therm 7 programą.

Mokymus baigusių specialistų registras bus skelbiamas LSIS ir SPSC tinklapiuose, jiems bus suteikta prieiga prie naujausios informacijos ir programų atnaujinimo.

THERM 7

 šiluminių tiltelių skaičiavimo programa

SMEIGĖ

 fasado šiltinimo sistemų tvirtiklių šiluminių tiltelių skaičiavimo programa

NRGpro

pastato energinio naudingumo projektavimo programa

ATSISIŲSTI MOKYMO PROGRAMĄ

KAINOS

Šiuo metu programos registravimo kodai suteikiami tik vartotojams, sumokėjusiems programos kainą. Norintiems susipažinti su programa ir pagilinti savo žinias aukštos energinės klasės pastatų projektavime siūlome registruotis į mokymus.

NRGpro PROGRAMA

412

MOKYMAI

400

/ 4 DIENŲ

+PVM

Programinė įranga galima instaliuoti 2 kompiuteriuose, vienu metu gali būti aktyvi tik viename kompiuteryje.

Keturi vienos dienos (8 akad. val.) trukmės seminarai, po vieną dieną per savaitę, viso  – 32 val.

ATSISIŲSTI NRGPRO PROGRAMĄ

Dėmesio! Demonstracinės versijos šiuo metu nėra.

KONTAKTAI

Dėl programos įsigijimo ir mokymų:

 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

Įmonės kodas 110068926

PVM mokėtojo kodas LT100689219

Tel.: +370-5-272 8077, 8-5-272 8078

Faks. +370-5-272 80 75

El.paštas: mokymai@spsc.lt

© 2016 SPSC