NRGpro

 

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMO PROGRAMA

Programa skirta projektuoti pastato energinį naudingumą, parenkant projektinius sprendinius pastato konstrukcijoms, šilumos šaltiniams, inžinerinėms sistemoms ir apšiltinimo medžiagoms.

Programa yra naudinga vykdant tiek pastato modeliavimą priešprojektinių pasiūlymų stadijoje, rengiant pastato pradinį modelį ar parenkant energijos šaltinius, tiek ir techninio projekto rengimo metu, kuomet reikia įvertinti jau tikslius pastato sprendimus ir rodiklius. Atkreipiame dėmesį, kad ši programa neskaičiuoja medžiagų šilumos varžų ar termotiltelių.

Parengęs duomenis pagal galutinį projektą, projektuotojas galės patikrinti ir patvirtinti skaičiavimais pastato energinio efektyvumo klasę.

Programa atitinka  STR 2.01.02:2016 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" reikalavimus, įskaitant aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-754 (2017-09-18)  ir Nr.D1-23 (2019-01-11) patvirtintą keitimą.

Bendrieji valdymo principai ir duomenų struktūra analogiška pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programai.

MODELIAVIMAS

 • Techninis pirmasis projekto langas skirtas modelio kūrimui;
 • Pastato orientacijos keitimas;
 • Reikalingos šiluminės galios nustatymas, pastato šildymo šaltinių parinkimas
 • Greito duomenų suvedimo galimybės, kai reikia sukurti arba keisti daugelio atitvarų techninius parametrus vienu metu;
 • Nestandartinių reikšmių laisvas naudojimas nepriklausomai nuo deklaracijų ir sertifikatų

ANALITIKA

 • Visų atitvarų savitųjų nuostolių palyginimas su klasėms keliamais reikalavimais;
 • Išsami rezultatų lentelė variantų palyginimui, skaičiuojamųjų kainų nustatymui ir investicijų planavimui
 • Duomenų eksportas
 • Saulės šilumos pritekėjimų skaičiavimas

SĄSAJA,

DUOMENYS IR VALDYMO STRUKTŪRA

Programoje naudojama duomenų struktūra analogiška pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programai. Tai leidžia labai tiksliai įvertinti būsimo pastato energinę naudingumo klasę. Šioje programoje suteikiamos papildomai galimybes pasirinkti įvairius energijos naudojimo scenarijus, langų, pertvarų sprendimus, o galutiniame rezultate gauname ataskaitas su grafiniu šių rodiklių atvaizdavimu.

 

Programos sąsajos pavyzdžiai:

MOKYMAI

NRGpro

pastato energinio naudingumo projektavimo programa

THERM 7

 šiluminių tiltelių skaičiavimo programa

SMEIGĖ

 fasado šiltinimo sistemų tvirtiklių šiluminių tiltelių skaičiavimo programa

Žinių ir įgūdžių tobulinimui specialistams rengiami mokymai. Priklausomai nuo specialisto tikslų, jie gali pasirinkti vieną iš šių mokymo programų - pažintinę 1 dienos arba 4 dienų išsamią mokymo programą, kurioje mokymai papildomi praktiniais užsiėmimais. 1 dienos mokymai suteikia esminių žinių apie A klasės projektavimą, kurias privalu žinoti vadovaujančiam personalui ir architektams, rengiantiems energiškai efektyvius projektus. 4 dienų mokymai suteikia gilesnių žinių. Jas įsisavinęs specialistas savarankiškai galės galės atlikti atitinkamus projekto skaičiavimus.

 

 

 

Mokymo programos tikslai:

 • Suteikti teorines ir praktines žinias projektuotojams projektuojant A ir aukštesnių klasių pastatų energinį naudingumą,
 • Suteikti teorines žinias apie pastatų energinio naudingumo rodiklius, jų svarbą ir derinius, skaičiavimo būdus, tam naudojamas kompiuterines skaičiavimo programas;
 • Supažindinti su energinio naudingumo vertinimo principais;
 • Atnaujinti žinias pastatų šiluminių techninių savybių ir energijos sąnaudų projektavimą;
 • Aptarti galimas klaidas projektavimo ir statybos procesų metu, dėl kurių pastatų energinis naudingumas gali netenkinti nustatytų ar projektavimo užduotyje užduotų reikalavimų.

Baigusiam išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimas pagal aplinkos ministerijos suderintą Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-161-17-LSIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymo programos tikslai:

 • Supažindinti su energinio naudingumo vertinimo principais;
 • Atnaujinti žinias apie pastatų šiluminių savybių ir energijos sąnaudų projektavimą;
 • Išmokyti projektuoti su pastatų energinio naudingumo projektavimo programa NRGpro, šiluminių tiltelių skaičiavimo programa THERM 7 ir fasado šiltinimo sistemų tvirtiklių šiluminių tiltelių skaičiavimo programa Smeigė;
 • Išnagrinėti atvejus, dėl kurių pastatų energinis naudingumas netenkina reikalavimų;
 • Supažindinti su reikalavimais pastatams ir statybos produktams.

Baigusiam išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimas pagal aplinkos ministerijos suderintą Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-142-17-LSIS.

Mokymų dalyviai mokymams gaus mokomąją programų NRGpro ir Smeigė versijas bei Therm 7 programą.

4 dienų mokymus baigusių specialistų registras skelbiamas LSIS ir SPSC tinklapiuose, jiems suteikiama prieiga prie naujausios informacijos ir programų atnaujinimo atitinkamomis sąlygomis.

4 DIENŲ MOKYMO PROGRAMA 1 DIENOS MOKYMO PROGRAMA

1 dienos mokymo programa:

A++ klasės pastatų projektavimo ypatybės ir praktika – nuo užsakovo iki rangovo, nuo savivaldybės iki vyriausybės

4 dienų mokymo programa: Pastatų energinio naudingumo projektavimas kompiuterinėmis programomis.

 Organizuojamos nemokamos konsultacijos
programos ar energinio naudingumo projektavimo klausimais, privaloma registruotis
čia.

KAINOS

Šiuo metu programos registravimo kodai suteikiami tik vartotojams, sumokėjusiems programos kainą. Norintiems susipažinti su programa ir pagilinti savo žinias aukštos energinės klasės pastatų projektavime siūlome registruotis į mokymus.

1 DIENOS

MOKYMAI

160

NRGpro PROGRAMA

460

+PVM

4 DIENŲ

MOKYMAI

400

Metinė atnaujinimo kaina - 250+PVM.

Nesumokėjus atnaujinimo kainos iki galiojimo pabaigos, naują programą galimą įsigyti tik už pilną kainą.

 

Programinę įrangą galima instaliuoti 2 kompiuteriuose, vienu metu gali būti aktyvi tik viename kompiuteryje.

Vienos dienos (8 akad. val.) trukmės seminaras.

Keturi vienos dienos (8 akad. val.) trukmės seminarai, po vieną dieną per savaitę, viso  – 32 val.

NUORODA Į NRGPRO INSTALIAVIMO PROGRAMOS BYLAS

Dėmesio! Demonstracinė versija pasirenkama instaliavimo metu.

Galite susipažinti su programos vadovu pagal šią nuorodą.

KONTAKTAI

Dėl programos įsigijimo ir mokymų:

 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

Įmonės kodas 110068926

PVM mokėtojo kodas LT100689219

Tel.: +370-5-272 8077, 8-5-272 8078

El.paštas: mokymai@spsc.lt

© 2016 SPSC