Duomenys atnaujinti: 2018-06-22.  Paieškos data: 2018-06-23.

   Versija spausdinimui   
Paieška:       Rasta įrašų: 2   Puslapis: 11   Rodyti įrašų/psl.:
 Sertifikatas 
 Išdavimo data 
 Galiojimo data 
Unikalus Nr.   
Adresas
Pastato paskirtis   Energinio naudingumo klasė   Naudingasis plotas
(m2)
 
Energijos sąnaudos (kWh/m2/metai)   Energijos sąnaudos
šildymui (kWh/m2/metai)
*
CO2 kiekis (kg/m2/metai)**   Šilumos šaltinis(iai)   Vardas
Pavardė
Atestatas  BS***

Pastaba

Išrašas GV-0025-00640
2016-11-03
2026-11-03
4400-4249-6528
Pyvesos g. 13, Žadeikių k., Pasvalio r. sav.
Gyvenamosios paskirties 1 ir 2 butų pastatai (namai)

A++

130

0

1

6.84 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš oro  Rita 
 Baltušnikienė 

0025

Išrašas GD-0546-00008
2016-10-21
2026-10-21
4400-4262-7074
Parko g. 23, Panaros k., Varėnos r. sav.
Gydymo paskirties pastatai

A++

749

0

4

16.43 Šil.šaltinis_1: Šilumos siurblys / energija iš grunto  Karolis 
 Januševičius 

0546

* - Energijos sąnaudos pastato šildymui (kWh/m2/metai) - dydis įvestas sertifikatuose, parengtuose pagal 2011-06-07 AM įsakymu Nr.D1-462 patvirtintą STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" redakciją.
** - CO2 kiekis (kg/m2/metai) - dydis įvestas sertifikatuose, parengtuose pagal 2012-08-21 AM įsakymu Nr.D1-674 patvirtintą STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" redakciją.
*** - Buto energinio naudingumo sertifikatas (jei pažymėtas varnele), išduotas remiantis 2012-12-10 AM įsakymu Nr.D1-1071 patvirtintu tipiniu energinio naudingumo sertifikatu, neatlikus skaičiavimų ir priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę.