Atestuotieji statybos specialistai

Psl. 1 iš 304
Atestato Nr. Galioja iki Vardas ir pavardė Vardas Pavardė Atestato tekstas
100 2013-02-22 Ramutė Kadišienė Ramutė Kadišienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės ir teritorijų specialiojo planavimo specialistės pareigas

Statinių grupės: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
Teritorijų
1000 2013-01-29 Daiva Kacevičiūtė Daiva Kacevičiūtė suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo.
Projekto dalys: šildy
1001 2013-01-29 Vincas Vainikonis Vincas Vainikonis suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo pareigas

Statinių grupės: visos statinių grupės.
Projekto dalys: elektrotechnikos iki 10 kV (pagrindiniai elektros įrenginiai).
10017 2016-04-08 Antanas Veizbonas Antanas Veizbonas suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
1002 2013-02-28 Olga Christoforova Olga Christoforova suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: visos statinių grupės
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 110 kV įtampos elektros energijos perda
10031 2016-05-24 Antanas Skarbalius Antanas Skarbalius suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo.
10032 2016-07-08 Egidijus Liumas Egidijus Liumas suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo.
10039 2015-10-29 Jonas Narkevičius Jonas Narkevičius suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo.
Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 2
1004 2013-01-29 Valerija Bučienė Valerija Bučienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: visos statinių grupės.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, aplinkos apsaugos.
10040 2016-02-25 Ramūnas Plerpa Ramūnas Plerpa suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kiti statiniai.
Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 60 MW ga
10041 2016-02-18 Andrius Čapas Andrius Čapas suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalys: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šaldy
10044 2016-05-17 Rimas Vaidelis Rimas Vaidelis suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šil
10046 2016-01-28 Giedrius Lašinskas Giedrius Lašinskas suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pare
10047 2016-02-18 Aurelijus Vaitiškis Aurelijus Vaitiškis suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo.
Projekto dalys: šilumos
10051 2016-06-21 Algirdas Indrišiūnas Algirdas Indrišiūnas suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šil
10053 2015-11-26 Bronislovas Besusparis Bronislovas Besusparis suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai: dujų, šilumos tiekimo.
Projekto dalys: šildymo, vėdinim
1006 2013-01-29 Dana Lenkaitytė Dana Lenkaitytė suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: visos statinių grupės.
Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, aplinkos apsaugos.
10067 2016-04-08 Aleksandr Žigulin Aleksandr Žigulin suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: konstrukcijų.
10068 2016-03-08 Alvidas Gabrys Alvidas Gabrys suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
10070 2016-02-11 Eimutis Biekša Eimutis Biekša suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.
10071 2016-02-11 Stasė Mikelionienė Stasė Mikelionienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovės ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
10072 2016-02-15 Analė Sabonienė Analė Sabonienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovės ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
10073 2016-03-08 Saulius Stulpinas Saulius Stulpinas suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
10075 2016-02-11 Romualdas Zdanavičius Romualdas Zdanavičius suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
10076 2016-02-11 Giedrius Kapočius Giedrius Kapočius suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.
10078 2016-03-22 Vitalijus Kaleinikovas Vitalijus Kaleinikovas suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
1008 2013-01-29 Janina Markevičiūtė Janina Markevičiūtė suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo.
Projekto dalys: šildy
10081 2015-11-05 Vilma Mockaitienė Vilma Mockaitienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovės ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
10082 2016-03-22 Rita Alubickienė Rita Alubickienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
10086 2016-03-22 Ivastalija Vozniakienė Ivastalija Vozniakienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovės ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
10088 2016-03-22 Ričardas Ovsianas Ričardas Ovsianas suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
1009 2013-02-08 Gražvilė Janulienė Gražvilė Janulienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo.
Projekto dalys: šildy
10093 2015-11-05 Algimantas Lindešis Algimantas Lindešis suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (žemosio
10095 2016-03-22 Nina Paulauskienė Nina Paulauskienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; sąvartynai.
Darbo sri
10096 2016-03-22 Leta Petraitienė Leta Petraitienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo.
Darbo sritis: pastatų
10097 2016-03-22 Janina Indriulienė Janina Indriulienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovės ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: geležinke
10098 2016-03-22 Vladislovas Laurinskas Vladislovas Laurinskas suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: geležinkeli
10099 2016-03-22 Vytautas Marciuška Vytautas Marciuška suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: geležinkeli
101 2013-04-11 Liudmila Stanienė Liudmila Stanienė suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo, dujų (išskyrus magistr
10107 2016-02-25 Ramusis Lapinskas Ramusis Lapinskas suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 10 kV įtampos); susisiekimo
10111 2016-03-08 Antanas Lubauskas Antanas Lubauskas suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 10 kV įtampos); susisiekimo
10113 2016-03-08 Jonas Stamkauskas Jonas Stamkauskas suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 10 kV įtampos); susisiekimo
10123 2016-02-15 Donatas Baranauskas Donatas Baranauskas suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 10
10132 2016-02-15 Gintaras Chodkevičius Gintaras Chodkevičius suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 10
10152 2016-03-08 Vidmantas Skardžius Vidmantas Skardžius suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 110
10156 2016-03-08 Vilius Burneika Vilius Burneika suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 110
10171 2016-01-28 Zenonas Pamedytis Zenonas Pamedytis suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 10
10172 2016-01-28 Žaneta Zadorožnaja Žaneta Zadorožnaja suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovės ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; inžinerini
10185 2016-03-08 Dainius Adaškevičius Dainius Adaškevičius suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
10190 2016-01-28 Petras Donelavičius Petras Donelavičius suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai; sporto paskirties inž
Paieškos data: 2016-12-03. Filtrų nėra.