Mokymų data
Vasario
18
Pirmadienis
10:00 - 16:00

SPSC, 413 salė, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius
Vieta žemelapyje
Mokymuose galima dalyvauti tik užsiregistravus ir sumokėjus pagal išankstinę sąskaitą iki:
2019-02-14
Mokymų kaina
60 €
Išankstinio mokėjimo sąskaita
Po apmokėjimo, savaitę prieš mokymus, nurodytu el. paštu gausite dalyvio bilietą.
Be bilietų į seminarą neįleidžiami!
Sąskaitą gausite e-paštu po mokymų.
Jei sumokėjote, bet negalite dalyvauti seminare, prašome pranešti iki registracijos į seminarą pabaigos.
Neatvykus į seminarą pinigai negrąžinami.
Kontaktai informacijai:
mokymai@spsc.lt
arba
tel.8-5-2757927+201
Kitos mokymų datos:
2019-03-18
2019-04-15
2019-05-13
2019-06-10

Registracija į statybos specialistų teisinių žinių mokymus

Statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams

Dalyvio duomenys
 
Vardas, pavardė
 
 
Tel.
 
 
El. paštas
 
 
Mokėtojo duomenys
 
Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas

 
Adresas korespondencijai (gatvė, miestas)

 
Įmonės kodas*:
PVM mokėtojo kodas*:
* - jei registruojasi įmonė
 
 


 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su VĮ SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama VĮ SPSC tinklapyje ir sutinku, kad VĮ SPSC tvarkytų mano asmens duomenis VĮ SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.
                 

Nepamirškite renginio dalyvio bilieto! Bilietus siunčiame likus savaitei iki renginio datos.