gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo Spausdinti Elektroninis paštas

Statybos produkcijos sertifikavimo centras aplinkos ministro pavedimu (2006-10-26 įsakymas Nr. D1-492) registruoja ir skelbia juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

Rekomendacijų rengėjai turi vadovautis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nustatytais principais.

Rekomendacijos registruojamos ir skelbiamos vadovaujantis SPSC direktoriaus 2006-12-19 įsakymu Nr. B-010 patvirtinta "Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijų registravimo, kaupimo bei informavimo tvarka".

Rengėjai, pageidaujantys registruoti rekomendacijas, pateikia šiuos dokumentus:
  1. prašymą dėl registravimo ant savo firminio blanko;
  2. įsakymo kopiją apie rekomendacijų patvirtinimą;
  3. aiškinamąjį raštą, kuriame aprašytas statybos skaičiuojamųjų kainų kitimas per atitinkamą laikotarpį;
  4. tos srities ekspertų išvadas ir rekomendacijas su aktualumą pagrindžiančiais dokumentais, nepriklausomais vertinimais, anotacijomis;
  5. Aplinkos ministerijos Atestato kopiją:
  6. registravimo dokumento kopiją;
  7. deklaraciją apie sumokėtus mokesčius į valstybės (savivaldybės) biudžetą;
  8. kopiją dokumento, įrodančio įmonės veiklos draudimą;
  9. dokumentą, kuriame būtų aprašyta tvarka apie numatomą teikti SPSC informaciją rengėjui atlikus rekomendacijų koregavimo veiksmus;
  10. rekomendacijų spausdintą kontrolinį egzempliorių ir elektroninėje laikmenoje.

Dokumentus pateikti į SPSC sekretoriatą, Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius (žr. kontaktus)

Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų REKOMENDACIJŲ
dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo R E G I S T R A S

Rekomendacijų rengėjas Rekomendacijų registravimas Žymuo Pavadinimas Pastabos
Pavadinimas Rekvizitai Data Nr.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2006-12-22 B-011

-

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (pagal 2006m. spalio mėn. rinkos kainas)

-

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (pagal 2006 m. spalio mėn. rinkos kainas)

-

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (pagal 2006 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2007-02-19 B-005

NTK 2007

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainynas
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2007-03-05 B-006

-

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos valstybinės reikšmės automobilių kelių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbams 2007 m.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2007-04-11 B-007

X

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (X) (pagal 2007 m. kovo mėn. rinkos kainas)

X

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (X) (pagal 2007 m. kovo mėn. rinkos kainas)

VII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (VII) (pagal 2007 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

N12P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N12P Stogai

N15P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N15P Apdailos darbai
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2007-10-31 B-013

XI

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XI) (pagal 2007 m. spalio mėn. rinkos kainas)

XI

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XI) (pagal 2007 m. spalio mėn. rinkos kainas)

VIII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (VIII) (pagal 2007 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

N2P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N2P Langai, durys, vartai. Metalo-stiklo konstrukcijos

N5P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N5P Poliai ir gręžtiniai pamatai

R33P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys R33P Elektros tinklų remonto darbai I dalis (Remonto darbai 10/0,4 kV įtampos transformatorinėse)

R33P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys R33P Elektros tinklų remonto darbai II dalis (Remonto darbai 0,4-10 kV įtampos elektros oro ir kabelių linijose)

R33P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys R33P Elektros tinklų remonto darbai III dalis (Remonto darbai 35-110 kV įtampos transformatorinių pastotėse ir 10 kV įtampos skirstomuosiuose punktuose)

R33P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys R33P Elektros tinklų remonto darbai IV dalis (Remonto darbai 35 kV įtampos oro linijose)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2008-01-16 B-002

NTK 2008 I t.

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) k a i n y n a s Gyvenamieji pastatai, Negyvenamieji pastatai

NTK 2008 II t.

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) k a i n y n a s Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, Kiti statiniai

SVN

Statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvai
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2008-04-07 B-006

XII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XII)

I

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos valstybinės reikšmės automobilių kelių tiesimo, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams (I) (pagal 2008 m. kovo mėn. rinkos kainas)

XII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XII) (pagal 2008 m. kovo mėn. rinkos kainas)

IX

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (IX) (pagal 2008 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

N16P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N16P. Pastatų vandentiekis, šildymas, nuotekų šalintuvas
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2008-11-05 B-013

XIII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XIII) (pagal 2008 m. spalio mėn. rinkos kainas)

XIII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XIII) (pagal 2008 m. spalio mėn. rinkos kainas)

X

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (X) (pagal 2008 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

N20P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N20P. Vėdinimas ir oro kondicionavimas

R61P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys R61P. Aplinkos tvarkymo, statinių remonto ir priežiūros darbai
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2009-01-26 B-002

NTK 2009 V

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) k a i n y n a s Gyvenamieji pastatai Negyvenamieji pastatai

NTK 2009 V

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) k a i n y n a s Susisiekimo komunikacijos, Inžineriniai tinklai, Kiti statiniai.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2009-03-31 B-005

XIV

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XIV) (pagal 2009 m. kovo mėn. rinkos kainas)

XIV

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XIV) (pagal 2009 m. kovo mėn. rinkos kainas)

XI

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XI) (pagal 2009 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2009-10-27 B-025

XV

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XV) (pagal 2009 m. spalio mėn. rinkos kainas)

XV

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XV) (pagal 2009 m. spalio mėn. rinkos kainas)

XII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XII) (pagal 2009 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

 

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvų PAPILDYMAI N8P rinkinys. R61P rinkinys.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2010-01-14 B-001

NTK 2010 VI

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) k a i n y n a s (VI) Gyvenamieji pastatai Negyvenamieji pastatai

NTK 2010 VI

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) k a i n y n a s (VI) Susisiekimo komunikacijos, Inžineriniai tinklai, Kiti statiniai.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2010-03-31 B-003

XVI

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XVI) (pagal 2010 m. kovo mėn. rinkos kainas)

XVI

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XV) (pagal 2010 m. kovo mėn. rinkos kainas)

XIII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XIII) (pagal 2010 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2010-10-29 B-015

XVII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XVII) (pagal 2010 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas)

XVII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XVII) pagal 2010 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas)

XIV

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XIV) (pagal 2010 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

N26P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N26P. Šilumos izoliavimo darbai

N61P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N61P. Aplinkos tvarkymo, statinių remonto ir priežiūros darbai (2 papildymas)

 

Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2010 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)

I

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai (pagal 2010 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) (I);

I

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai (pagal 2010 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) (I)

I

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai (pagal 2010 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) (I)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2010-12-17 B-018

NTK 2011 (VII)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) k a i n y n a s (VII) Gyvenamieji pastatai Negyvenamieji pastatai

NTK 2011 (VII)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) k a i n y n a s (VII) Susisiekimo komunikacijos Inžineriniai tinklai Kiti statiniai
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2011-03-30 B-005

XVIII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XVIII) (pagal 2011 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XVIII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XVIII) (pagal 2011 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XV

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XV) (pagal 2011 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

N22P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N22P Lauko vandentiekio tinklai.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2011-10-26 B-022

XIX

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XIX)
(pagal 2011 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XIX

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XIX)
(pagal 2011 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XVI

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XVI)
(pagal 2011 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

N23P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai.
Rinkinys N23P. Lauko nuotakynas;
2 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros
mokesčio tarifų apskaičiavimų. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2011 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) (Nr. 2);
2 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros
mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2011 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) (Nr. 2);
2 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros
mokesčio tarifų apskaičiavimų. Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2011 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) (Nr. 2).
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2011-12-16 B-026

NTK 2012 (VIII)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės)
kainynas NTK 2012 (VIII) Gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai

NTK 2012 (VIII)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės)
kainynas NTK 2012 (VIII) Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2012-03-29 B-011

XX

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XX)
(pagal 2012 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XX

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XX)
(pagal 2012 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XVII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XVII)
(pagal 2012 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2012-10-29 B-12-021

XXI

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXI)
(pagal 2012 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXI

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXI)
(pagal 2012 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XVIII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XVIII)
(pagal 2012 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

N24P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai.
Rinkinys N24P. Šilumos tiekimo lauko tinklai;

N28P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai.
Rinkinys N28P. Geležinkeliai;

N57P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai.
Rinkinys N57P. Automobilių kelių statybos darbai;
3 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros
mokesčio tarifų apskaičiavimų. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2012 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 3
3 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros
mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2012 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 3;
3 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros
mokesčio tarifų apskaičiavimų. Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2012 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 3.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2012-12-12 B-12-023

NTK 2013
(IX)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2013 (IX)Gyvenamieji pastatai,negyvenamieji pastatai

NTK 2013
(IX)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2013(IX) Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2013-03-27 d B-13-006

XXII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXII)(pagal 2013 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXI

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXI) (pagal 2013 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XXI

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XIX) (pagal 2013 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

N25P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N25P. Dujotiekio lauko tinklai.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2013-10-28 B-13-022

XXIII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXIII) (pagal 2013 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXIII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXIII) (pagal 2013 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XX

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XX) (pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

R62P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai.

4

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai (pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 4;

4

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai (pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 4;

4

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai (pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 4.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2013-12-11 B-13-028

NTK 2014 (X)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2014 (X). Gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai.

NTK 2014 (X)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2014 (X). Susisiekimo komunikacijos,inžineriniai tinklai, kiti statiniai.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633, El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2014-03-28 B-14-006

XXIV

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXIV) (pagal 2014 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXIV

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXIV) (pagal 2014 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XXI

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXI) (pagal 2014 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

I

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (I) pagal 2014 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas).
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2014-10-31 B-14-021

XXV

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXV)
(pagal 2014 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXV

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXV)
(pagal 2014 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XXII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXII)
(pagal 2014 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

R63P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys R63P.
Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai. (Pastatų inžinerinės sistemos);

5

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų.
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2014 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 5;

5

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų.
Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2014 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 5;
5 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų.
Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2014 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 5;
II Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (II)
(pagal 2014 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas);
Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2014 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2014-12-15 B-14-026

NTK 2015 (XI)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštu (statybinės vertės) kainynas NTK 2015 (XI). Gyvenamieji pastatai.

X

NTK 2015 (XI)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2015 (XI). Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2015-03-30 B-15-004

XXVI

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXVI) (pagal 2015 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXVI

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXVI) (pagal 2015 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XXIII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXIII) (pagal 2015 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

III

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (III) (pagal 2015 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas);

R63P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys R63P. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai. 1 papildymas.Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro katilų, dujinių katilų) įrengimo darbai.
Bendrieji ekonominiai NORMATYVAI statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2015 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2015-10-29 B-15-029

XXVII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXVII)
(pagal 2015 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXVII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXVII)
(pagal 2015 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XXIV

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXIV)
(pagal 2015 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

N21P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N21P.
Elektros apšvietimo įrenginių ir kabelių linijų montavimo darbai;

6

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų.
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2015 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 6;
6 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų.
Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2015 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 6;
6 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų.
Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai
(pagal 2015 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 6;
IV Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (IV)
(pagal 2015 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas);
BENDRIEJI EKONOMINIAI NORMATYVAI statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2015 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas).
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2015-12-17 B-15-032

NTK 2016 (XII)

Nekilnojamojo turto atkurimo kaštu (statybins verts) kainynas NTK 2016 (XII). Gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai.

NTK 2016 (XII)

Nekilnojamojo turto atkurimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2016 (XII). Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2016-03-30 B-16-010

XXVIII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXVIII) (pagal 2016 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXVIII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXVIII) (pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XXV

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXV) (pagal 2016 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

V

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (V) (pagal 2016 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas);

N57P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N57P. Automobilių kelių statybos darbai. 1 papildymas;
Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas);
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2016-10-28 B-16-020

XXIX

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXIX)(pagal 2016 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXIX

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXIX)(pagal 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XXVI

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXVI)(pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

VI

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (VI)(pagal 2016 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas);

7

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai. 7 leidimas
7 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai. (pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 7
7 Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai (pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas) Nr. 7
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2016-12-20 B-16-025

NTK 2017 (XIII)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2017 (XIII). Gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai.

NTK 2017 (XIII)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2017 (XIII). Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.
MN1P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. MN1P Žemės darbai.
MN2P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. MN2P Grioviai.
MN3P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. MN3P Drenažo statiniai.
MN4P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. MN4P Kultūrtechnikos darbai.
MN5P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. MN5P Vietinių kelių tiesimas.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2017-03-30 B-17-007

XXX

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (pagal 2017 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas).

XXX

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (pagal 2017 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas).
XXVII Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (pagal 2017 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).
VII Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (pagal 2017 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas).
Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2017 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas).
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2017-05-29 B-17-016

N28P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai geležinkelio statinių statybos darbams. Rinkinys N28P Geležinkeliai. Geležinkelio kelio statybos darbai

R28P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai geležinkelio statinių statybos darbams. Rinkinys R28P Geležinkeliai. Geležinkelio kelio remonto darbai

N28P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai geležinkelio statinių statybos darbams. Rinkinys N28P Geležinkeliai. Geležinkelio blokuotės, signalizacijos ir centralizacijos įrenginių montavimo darbai

R28P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai geležinkelio statinių statybos darbams. Rinkinys R28P Geležinkeliai. Geležinkelio blokuotės, signalizacijos ir centralizacijos įrenginių remonto darbai

N28P

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai geležinkelio statinių statybos darbams. Rinkinys N23P Geležinkeliai. Geležinkelio kontaktinių tinklų įrengimo darbai (1 papildymas)
R28P
Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai geležinkelio statinių statybos darbams. Rinkinys R28P Geležinkeliai. Geležinkelio kontaktinių tinklų remonto darbai
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2017-10-30 B-17-025

XXXI

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXI)(pagal 2017 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas);

XXXI

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXI)(pagal 2017 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

XXVIII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXVIII)(pagal 2017 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

VIII

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (VI)(pagal 2017 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas);

 

Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2017 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas).
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2017-12-11 B-17-032 XIV Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2018 (XIV). Gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai.

XIV

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2018 (XIV). Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2018-03-28 B-18-009

XXXII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (pagal 2018 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas)

XXXII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (pagal 2018 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas)

XXIX

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (pagal 2018 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

IX

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas)

 

Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2018 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2018-10-29 B-18-023

XXXIII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXIII)(pagal 2018 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas)

XXXIII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXIII)(pagal 2018 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas)

XXX

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXX)(pagal 2018 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

X

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (X)(pagal 2018 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas)

R62P
1 papild. 2018

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys R62P. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai, 1 (2018 m.) papildymas
-
Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2018 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2018-12-17 B-18-031

NTK 2019 XV

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2019 (XV): gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai.

NTK 2019 XV

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2019 (XV): Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai

-

Rekomendacijos statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui nuo 2019 m.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 el. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2019-01-24 B-19-002

8

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų administravimo kainų apskaičiavimai (pagal 2018 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas), leidimas Nr. 8

8

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai(pagal 2018 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas), leidimas Nr. 8

8

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainų apskaičiavimai (pagal 2018 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas), leidimas Nr. 8
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2019-03-29 B-19-005 XXXIV Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXIV) (pagal 2019 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas).
XXXIV Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXIV) (pagal 2019 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas).
XXXI Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXI) (pagal 2019 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).
XI Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XI) (pagal 2019 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas).
MN6P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. MN6P Drenažo statiniai.
MN7P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. Rinkinys MN7P Melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai.
MN8P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. Rinkinys MN8P Hidrotechniniai statiniai.
- Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2019 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas).
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2019-10-30 B-19-015 XXXV
Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXV) (pagal 2019 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas).
XXXV
Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXV) (pagal 2019 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas).
XXXII Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXII) (pagal 2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).

XXII

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XII) (pagal 2019 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas).

MN3P

1 papild 2019

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Melioracijos statinių statybos darbai, Rinkinys MN3P Drenažo statiniai. 1 papildymas
-
Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2019 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas).
9
Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų administravimo kainų apskaičiavimai (pagal 2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas), leidimas Nr. 9
9
Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai(pagal 2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas), leidimas Nr. 9
9
Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų. Bendrojo naudojimo objektų Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainų apskaičiavimai (pagal 2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas), leidimas Nr. 9
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 el. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2019-12-19 B-19-019

NTK 2020 XVI

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2020 (XVI): gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai.

NTK 2020 XVI

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2020 (XVI): Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2020-05-19 B-20-018

XXXVI

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXVI)(pagal 2020 m. balandžio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas)

XXXVI

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXVI)(pagal 2020 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas)
XXXVI Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXIII)(pagal 2020 m. balandžio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

-

Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2020 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)

XIII

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XIII)
(pagal 2020 m. balandžio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas)

N27P
1 Papildymas 2020
Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys N27P Automobilių kelių statybos darbai. 1 Papildymas
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2020-10-27 B-20-036

XXXVII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXVII)(pagal 2020 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas)

XXXVII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXVII)(pagal 2020 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas)

XXXIV

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXIV)(pagal 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

XIV

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XIV)(pagal 2020 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas)

 

Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2020 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2020-12-16 B-20-043

NTK 2021 XVII

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2021 (XVII): gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai.

NTK 2021 XVII

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2021 (XVII): Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai

10

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai. 10 leidimas

10

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai. 10 leidimas

10

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2020 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai. 10 leidimas
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2021-04-30 B-21-13

XXXVIII

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXVIII)(pagal 2021 m. balandžio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas)

XXXVIII

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXVIII)(pagal 2021 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas)

XXXV

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXV)(pagal 2021 m. balandžio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

XV

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XV) (pagal 2021 m. balandžio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas)

-

Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2021 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2021-10-29 B-21-32

XXXIX

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XXXIX)(pagal 2021 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas)

XXXIX

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XXXIX)(pagal 2021 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas)

XXXVI

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXVI)(pagal 2021 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

XVI

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XVI) (pagal 2021 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas)

-

Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2021 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)

MN3P, 2 Papildymas 2021

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai. Melioracijos statinių statybos darbai. Rinkinys MN3P Drenažo statiniai. 2 Papildymas

MN7P, 1 Papildymas 2021

Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai. Melioracijos statinių statybos darbai. Rinkinys MN7P Melioracijos statinių remontas. 1 Papildymas
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2021-12-16 B-21-43

NTK 2022 XVIII

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2022 (XVIII): gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai.

NTK 2022 XVIII

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2022 (XVIII): Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai

11

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2021 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Bendrojo naudojimo objektų administravimo kainų apskaičiavimai. 11 leidimas

11

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2021 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai. 11 leidimas

11

Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2021 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas). Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainų apskaičiavimai. 11 leidimas
UAB „Sistela“ Žalgirio g. 88, Vilnius LT-09303, tel. 2752645, Įmonės k. 123743633 El. paštas: Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. , www.sistela.lt 2022-04-27 B-22-6

XL

Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (XL)(pagal 2022 m. balandžio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas)

XL

Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (XL)(pagal 2022 m. balandžio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas)

XXXVII

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (XXXVII)(pagal 2022 m. balandžio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas)

XVII

Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (XVII) (pagal 2022 m. balandžio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas)

-

Bendrieji ekonominiai normatyvai statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui (pagal 2022 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos kainas)