gototopgototop
 
Viešieji pirkimai Spausdinti Elektroninis paštas

Pirkimų vykdytojas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras viešuosius pirkimus vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

2013 m. numatomi vykdyti pirkimai (pdf)

2014 m. numatomi vykdyti pirkimai (pdf)

2015 m. numatomi vykdyti pirkimai (pdf)

2016 m. numatomi vykdyti pirkimai (pdf)

Nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitus viešųjų pirkimų reglamentavimui, skelbtinus pirkimus suvestinėje pirkimų vykdytojas skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.