gototopgototop
 
Darbo užmokestis Drukuj Email
There is no translation available !

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ūkinės - finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodikliai ir jų ribiniai dydžiai, nuo kurių priklauso įmonės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis (ne didesnė kaip 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies).

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui 2018 metams nustatyti rodikliai:

  1. Metinė nuosavo kapitalo grąža 19,8% - 24,0 % (ir daugiau). Faktinė – 27,6 %;
  2. Metinis grynasis pelningumas 16,0 % - 20,0 % (ir daugiau). Faktinis – 22,5 %;
  3. Metinis komercinių funkcijų grynasis pelningumas - 5,0 %. Faktinis – 11,5 %;
  4. Metinis išnagrinėtų paraiškų sertifikuoti statybos produktus skaičius – rodiklis viešai neskelbiamas.

2019 metams nustatyta įmonės direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis – 2768,0 Eur ir kintamoji dalis – 50 % nuo pastoviosios.

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Eil. Nr. Kategorija 2017 m. 2018 m. 2019 m.
I ketv. II ketv. III ketv. Darbuotojų skaičius
1. Direktorius 2861 3082 4172
4152
4184
1
2. Vyriausieji ekspertai 2208 2205 2911 2909
2964
2
3. Ekspertai 1587 1786
2437 2455
2441
8
4. Specialistai - 1367 2314
2301
2314
5
5. Technikai 715

799

1005
1002
1196
4
4. BIM-LT projekto specialistai - - -
-
3149
4

Pastaba. Įmonė iš pagrindinės veiklos gauna 99 % pajamų. Įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

BIM-LT projekto specialistams darbo užmokestis mokamas iš projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ lėšų.