gototopgototop
 
Darbo užmokestis Drukuj Email
There is no translation available !

LR aplinkos ministro įsakymu patvirtinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ūkinės - finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodikliai ir jų ribiniai dydžiai, nuo kurių priklauso vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis (ne didesnė kaip 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies).

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui 2020 metams nustatyti rodikliai:

  1. metinė komercinio nuosavo kapitalo grąža nuo 7,3 % - 9% ir daugiau;
  2. metinis komercinių funkcijų grynasis pelningumas 6 % - 8 % ir daugiau;
  3. metinės komercinės veiklos pardavimo pajamos vienam darbuotojui - rodiklis viešai neskelbiamas;
  4. metinis išnagrinėtų paraiškų sertifikuoti statybos produktus skaičius – rodiklis viešai neskelbiamas.

2020 metams nustatyta direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis 2816 Eur ir kintamoji dalis 50 % nuo pastoviosios dalies.

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Eil. Nr. Kategorija 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. I ketv. Sąrašinis darbuotojų skaičius
1. Direktorius 2861 3082 4561
4253
1
2. Vyriausieji ekspertai 2208 2205 3012 2933
2
3. Ekspertai 1587 1786
2427 2414
9
4. Specialistai - 1367
2333
2354
5
5. Technikai 715
799 1186
1175
5
6.
BIM-LT projekto specialistai - - 3529
3841
13

Pastaba: įmonė iš pagrindinės veiklos gauna 99 % pajamų; įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

BIM-LT projekto ekspertams darbo užmokestis mokamas iš projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ lėšų.