gototopgototop
 
Darbo užmokestis Drukuj Email
There is no translation available !

LR aplinkos ministro įsakymu patvirtinti VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ūkinės - finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodikliai ir jų ribiniai dydžiai, nuo kurių priklauso vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis ( ne didesnė kaip 50 % mėnesinės algos pastoviosios dalies).

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras  2017 metams nustatyti rodikliai:

  1. Metinė nuosavo kapitalo grąža  nuo 7,6% - 12,1% ir daugiau. Faktinė – 12,4%
  2. Metinis grynasis pelningumas  nuo 5,8 % - 9,1 % ir daugiau. Faktinis – 10,1%
  3. Metinis komercinių funkcijų grynasis pelningumas 5%. Faktinis -1,2%
  4. Metinis išnagrinėtų paraiškų sertifikuoti statybos produktus skaičius nuo 110 – 130 ir daugiau.

Direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis  2017 m.- 2088 Eur per mėnesį, 2018 m.- 2120 Eur per mėnesį.

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur

Eil. Nr. Kategorija 2017 m. 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv.
1. Direktorius 2861 3074 3074 3105
2. Vyriausieji ekspertai 2208 2205 2230 2206
3. Ekspertai 1587 1684 1739 1825
4. Specialistai - 1120 1250 1530
4. Kiti darbuotojai 1025 955 725 765

Pastaba. Įmonė iš pagrindinės veiklos gauna 99 %pajamų. Įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.