gototopgototop

Attestation of construction specialists

 
Teisinių žinių egzaminas Print E-mail
There is no translation available !

Pareiškėjas teisinių žinių egzaminą laiko pagal SPSC parengtas ir aplinkos ministro patvirtintas Teisinių žinių egzaminų programas. Teisinių žinių egzaminą organizuoja SPSC per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo.
Pareiškėjas, siekiantis eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Branduolinės energetikos objektų statinių Teisinių žinių programą.
Pareiškėjas, siekiantys eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.20 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius, privalo papildomai išlaikyti teisinių žinių egzaminą. SPSC organizuoja teisinių žinių egzaminą pagal Kultūros paveldo teritorijų statinių Teisinių žinių programą.
SPSC rengia Teisinių žinių mokymus statybos specialistams, besiruošiantiems teisinių žinių egzaminui.
Teisinių žinių egzaminą galima laikyti tik tada, kai SPSC gavo ir užregistravo Pareiškėjo prašymą.

Teisinių žinių egzamino metu Pareiškėjo teisinės žinios tikrinamos testais, kurių rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisinių žinių vertinimo testus rengia SPSC. Teisinių žinių testų klausimai neskelbiami. Teisinių žinių bilieto klausimai parengiami pagal Pareiškėjo Prašyme nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, pagal grupes:

I grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
ypatingojo statinio projekto vadovo;
ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
statinio projekto ekspertizės vadovo;
statinio ekspertizės vadovo;
ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo.

II grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
ypatingojo statinio projekto dalies vadovo;
ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
statinio projekto dalies ekspertizės vadovo;
statinio dalies ekspertizės vadovo.

III grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
ypatingojo statinio statybos vadovo;
ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo;
ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo.

IV grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
neypatingojo statinio projekto vadovo;
neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;
neypatingojo statinio projekto dalies vadovo;
neypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;
neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo.

V grupės klausimai priskiriami šiems vadovams:
neypatingojo statinio statybos vadovo;
neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo.

VI grupės klausimai priskiriami statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams, siekiantiems eiti pareigas branduolinės energetikos objektų statiniuose.

VII grupės klausimai priskiriami statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams, siekiantiems eiti pareigas kultūros paveldo statiniuose (ypatingieji arba neypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje).

VIII grupės klausimai priskiriami Teritorijų planavimo vadovas.

Pastaba: Jei Pareiškėjas pageidauja įgyti Vadovo pareigas priskirtas ne vienai grupei, bilietas jam parengiamas pagal I grupės klausimus.
Jei Pareiškėjas pageidauja laikyti teisinių žinių egzaminą pagal VI ir VII klausimų grupes, jam pateikiami papildomi 10 klausimų iš teisės aktų, reglamentuojančių branduolinę energetiką ir kultūros paveldą.

Teisinių žinių egzamino laikymo tvarka

VĮ SPSC laikinai teisinių žinių egzaminus vykdo nuotoliniu būdu Lietuvos Respublikos piliečiams. Plačiau skaitykite čia.

2021 m. lapkričio 11 d. 11 val. LSIS Klaipėdos apskrities bendrijoje įvyks teisinių žinių egzaminas. Norinčius laikyti egzaminą šią dieną Klaipėdoje, prašome kreiptis į LSIS Klaipėdos apskrities bendriją.

Teisinių žinių patikrinimo organizavimo užsienio šalių piliečiams tvarka.

Kontaktų formaName *

Email address *

Phone number

Address

Your message *

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online Letters not clear ?
Click to renew captcha
 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su VĮ SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama VĮ SPSC tinklapyje ir sutinku, kad VĮ SPSC tvarkytų mano asmens duomenis VĮ SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.