gototopgototop
 
Apie Statybos produkcijos sertifikavimo centrą

Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) yra Statybos ir urbanistikos ministerijos (dabar Aplinkos ministerija) įsteigta nepriklausoma valstybės įmonė, kuri savo veiklą vykdo nuo 1996 metų.

Pagrindinis tikslas – teikti statybos produktų sertifikavimo, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo, vidinės gamybos kontrolės tikrinimo ir vertinimo paslaugas pagal klientų prašymus.

Teikdamas šias paslaugas SPSC vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos teisės aktų ir standartų reikalavimais, įmonės kokybės politika, pagrįsta nešališkumo, objektyvumo, rezultatyvumo, operatyvumo bei profesionalumo principais.

SPSC yra įdiegta kokybės sistema, nustatanti dokumentų saugojimo bei naikinimo tvarką ir užtikrinanti klientų duomenų saugumą bei konfidencialumą.

Įmonė atitinka LST EN ISO/IEC 17065 ir LST EN ISO/IEC 17025 standartų reikalavimus ir yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro statybos produktų sertifikavimo ir bandymų srityse.

SPSC yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministro paskirta atlikti statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą reguliuojamoje srityje ir notifikuota Europos Bendrijose pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EC) Nr.305/2011.

gnb-cpd eota

SPSC aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje. SPSC yra Statybos produktų notifikuotų įstaigų grupės narė, Europos techninio vertinimo organizacijos EOTA narė taip pat bendradarbiauja su daugeliu kitų šalių sertifikavimo įstaigomis.