gototopgototop

CE ženklinimas

 
Apie CE ženklinimą Spausdinti Elektroninis paštas

Bendra informacija

ce-markCE ženklinimas yra privaloma procedūra, taikoma produktams ženklinti, siekiant užtikrinti jų atitikti ES nustatytoms teisės normoms, saugumą naudojant bei lankstesnes judėjimo sąlygas bendroje ES rinkoje. Šis ženklas parodo, kad produktas atitinka taikomus Europos direktyvų reikalavimus ir jam buvo atliktos atitinkamos atitikties įvertinimo procedūros.

Statybos produktų žymėjimo CE ženklu vadovas.

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas 305/2011 (+ keitimai Nr.568/214 ir Nr.574/214) reglamentuoja statybos produktų ženklinimą CE ženklu.

Europos šalys, kuriose taikomas CE ženklinimas

ce-zona

ES narės: Austrija, Belgija, Danija, Jungtinė Karalystė, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija, Švedija, Kipras, Čekijos Respublika, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija, Kroatija.
EFTA narės: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.
ES kandidatės: Makedonija, Turkija.

CE ženklinimas privalomas statybos produktams, kuriems taikomas 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas 305/2011 ir kurie yra skirti Europos Sąjungos bei Europos ekonominės erdvės rinkai. Ir tai galioja neatsižvelgiant, ar statybos produktai pagaminti valstybėse narėse, ar trečiosiose šalyse.

Statybos produktų eksplotacinių savybių pastovumas ir vertinimas atliekamas pagal sistemas: 1+, 1, 2+, 3, 4. Kuri sistema yra priskirta ir kurią gamintojas gali išsirinkti, nurodyta statybos produktų techninėse specifikacijose.

Statybos produktų eksplotacijos savybių deklaracijas pagal Reglamentą 305/2011  parengia ir pateikia gamintojas, atsižvelgdamas į techninėse specifikacijos pateiktus reikalavimus. Statybos produktams gali būti taikomi ir kitų direktyvų, reglamentų ar teisės aktų reikalavimai. Kad būtų įvykdytos visos 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 305/2011 nuostatos ir produktą galima būtų ženklinti CE ženklu, būtina laikytis ir kitų ES direktyvų bei reglamentų reikalavimų.

Paslaugos nauda

Norint prekiauti statybos produktais Europos rinkoje, jiems reikalingas CE ženklinimas. Šiuo ženklu gali būti ženklinami produktai, kurie atitinka esminius statinių reikalavimus ir yra saugūs naudoti.

Kodėl SPSC?

Kad gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje arba Europos ekonominės erdvės šalyje galėtų ženklinti savo produktus CE ženklu, statybos produktų eksplotacinių savybių vertinimą ir tikrinimą pagal sistemas 1+, 1 ir vidinės gamybos kontrolės vertinimą ir tikrinimą pagal sistemą 2+ atliekančios įstaigos turi būti notifikuotos. Europos Komisijos Generalinis įmonių direktoratas 2004 m. kovo 30 d. suteikė VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui notifikuotos įstaigos identifikacijos numerį - 1397. SPSC nuo 2013 m. liepos 15 d. yra paskelbtoji įstaiga pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą 305/2011. Siekdamas geriau išpildyti gamintojų pageidavimus bei patenkinti klientų poreikius, SPSC nuolat plečia notifikuotąją sritį. Atitinkamai įvertinus, sritis gali būti praplėsta ir pagal kliento pageidavimą. Produktai, kuriems SPSC vykdo eksplotacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, nurodyti NANDO duomenų bazėje.

Paslaugos kaina

Statybos produktų eksplotacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (EC sertifikavimas) kaina nustatoma individualiai. Konkretus finansinis pasiūlymas klientui pateikiamas, susipažinus su jo užpildyta paraiška. EC sertifikavimo paslaugos kainą sudaro šios dalys:

  • paraiškos registravimo ir reikalavimų produktui analizės mokestis, kuris nurodytas paraiškos formoje ir turi būti sumokėtas prieš paraiškos registravimą;
  • pradinio sertifikavimo darbų kaina, kuri pateikiama klientui darbų sąmatoje prie sertifikavimo sutarties projekto ir turi būti apmokėta prieš pradedant sertifikavimo darbus;

EC sertifikavimo atveju netaikomas sertifikato galiojimo terminas, t.y. sertifikatas išduodamas be galiojimo pabaigos. Tačiau sertifikato galiojimo metu vykdoma nuolatinė vidinės gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimas ir atliekami mėginių auditiniai bandymai (jei produktui taikoma 1+ sistema), kurių kaina nustatoma priežiūros sutartyje.