gototopgototop

CE ženklinimas

 
Dokumentų formos Spausdinti Elektroninis paštas
Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo paraiškos formos
 • forma lietuvių kalba
 • forma anglų kalba
 • forma rusų kalba
 • Gamintojo klausimyno formos
 • forma lietuvių kalba
 • forma anglų kalba
 • forma rusų kalba
 •  

  Pildant paraišką, atitinkamuose laukeliuose nurodykite gaminius ir jų tipus. Jei tam numatytoje vietoje gaminių sąrašas netelpa arba norite sertifikuoti kelių skirtingų gamintojų gaminius, tada gaminių, jų tipų ir gamintojų sąrašą galima pateikti ant atskiro lapo.

  Nepamirškite pažymėti, visus, esminius ar privalomuosius techninės specifikacijos reikalavimus atitinka produktas.

  Privalomojo sertifikavimo atveju produktai turi tenkinti Aplinkos ministerijos nustatytų privalomųjų rodiklių vertes pagal atitinkamos techninės specifikacijos reikalavimus. Šiuo atveju vertinama produkto atitiktis pagal Lietuvoje galiojančio standarto ar kito normatyvinio dokumento reikalavimus.

  Savanoriškojo sertifikavimo atveju produktas turi atitikti visus arba esminius pasirinktos techninės specifikacijos reikalavimus. Šiuo atveju dokumentas nebūtinai turi galioti Lietuvoje, svarbu kad SPSC ir bandymų laboratorijos turėtų galimybes atlikti bandymus ir įvertinimą pagal pasirinktą standartą.