gototopgototop

CE ženklinimas

 
Pagalba ir patarimai Spausdinti Elektroninis paštas

Ką pirmiausia reiktų žinoti prieš kreipiantis dėl EC sertifikavimo?

Prieš kreipiantis dėl EC sertifikavimo, pirmiausia reikia pasidomėti, kokia techninė specifikacija galioja jūsų produktui ir kokie reikalavimai jam keliami pagal standartą. Išsiaiškinkite kokie rodikliai, charakteristikos ir savybės jūsų produktui yra svarbiausi.

Šią informaciją galite rasti www.lsd.lt, NANDO duomenų bazėje bei www.eota.be. Išanalizavę visą informaciją, pateikite tikslią užklausą sertifikavimo įstaigai. Jei jūsų produktui nėra galiojančios darniosios techninės specifikacijos, sertifikatas negalės būti išduotas. Tokiu atveju turėtumėte krieptis dėl techninio liudijimo išdavimo.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokių statybos produktų ir kaip turi būti vertinama atitinktis?

Kokių statybos produktų ir kaip turi būti vertinama atitinktis, nustato LR Aplinkos ministerija. Valstybės žiniose yra skelbiamas reglamentuojamų statybos produktų sąrašas. Kai kuriems statybos produktams gali galioti kitų direktyvų reikalavimai, pvz. žemųjų įtampų , magnetinio suderinamumoir kt., tačiau SPSC tokio vertinimo neatlieka. Gamintojui privalu pasirūpinti, kad produktas atitiktų visus reikalavimus.

Ar galima užskaityti ankstesnių bandymų rezultatus?

Jei statybos produkto įvertinimui jau buvo atlikti bandymai, jie gali būti tinkami ir sertifikavimui. Produktų bandymai turi būti atlikti nepriklausomose laboratorijose. Jei ketinate atlikti bandymus savo gaminiams, pasikonsultuokite ar bandymus atliekančios įstaigos išvados bus tinkamos sertifikavimo įstaigai.

Ar kokybės sistemos sertifikavimas nėra tolygus produkto sertifikatui?

Kokybės sistemos sertifikavimas nėra tolygus produkto sertifikatui. Reikalavimai gamintojo sistemai yra apibrėžti ISO standarte.

Kuo skiriasi "CE ženklinimas" nuo "EC sertifikavimo"?

CE ženklinimo teisė suteikiama gamintojui (tiekėjui), kai būna atliekama nustatyta atitikties įvertinimo procedūra pagal vieną iš standarto reikalaujamų schemų (1, 1+, 2+, 3, 4), tarp kurių yra ir taip vadinamas EC sertifikavimas (t.y. 1, 1+, ir 2+ schemos).

 


Savo klausimus galite pateikti, užpildydami šią užklausos formą:Vardas *

Elektroninis paštas *

Tel. numeris

Adresas

Jūsų žinutė *

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online Jei ženklai neaiškūs, juos
atnaujinkite, spragteldami čia.
 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama SPSC tinklapyje ir sutinku, kad SPSC tvarkytų mano asmens duomenis SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.