gototopgototop

Nuotekų valyklų bandymai

 
Pagalba ir patarimai Spausdinti Elektroninis paštas

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip suprasti nuotekų valymo įrenginio sertifikate pateikiamą užrašą:
"atitinka esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodą (žr. 1 ir 2 priedus)".
Argi ne tai turėtų būti esmė – valymo efektyvumas? Ar jie nustato valymo efektyvumą pagal jiem palankias formules, kurias surašo galbūt esant idealiom veikimo sąlygom?

Valymo efektyvumas tikrai yra esmė. Teiginys "atitinka esminius LST EN 12566-3:2007 reikalavimus, išskyrus valymo efektyvumo nustatymo metodą (žr. 1 ir 2 priedus)" nereiškia, kad išvalymo efektyvumas nenustatytas ir neįvertintas, o reiškia, kad valymo efektyvumo nustatymo metodas ne toks, kaip aprašyta LST EN 12566-3:2007 standarte. Reikėtų, kaip ir nurodyta sertifikate, žiūrėti į priedus, kur ir yra visa informacija apie efektyvumą bei nustatymo metodiką.
SPSC išduoda sertifikatus visiems gamintojams vienodomis sąlygomis, įvertinus valymo įrenginių efektyvumą pagal tokius dokumentus:

  • "Gamyklinių nuotekų valymo įrenginių pirminio (technologinio) vertinimo metodika", VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, 2003, Vilnius;
  • Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-412 (2006-09-11).

 

Daugiau klausimų galite pateikti, užpildydami žemiau esančią užklausos formą.


Vardas *

Elektroninis paštas *

Tel. numeris

Adresas

Jūsų žinutė *

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online Jei ženklai neaiškūs, juos
atnaujinkite, spragteldami čia.
 
Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su VĮ SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama VĮ SPSC tinklapyje ir sutinku, kad VĮ SPSC tvarkytų mano asmens duomenis VĮ SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.