gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Statybos specialistų atestavimas

 
Apie paslaugą Spausdinti Elektroninis paštas

Statybos specialistų atestavimas ir teisės pripažinimas yra statybos inžinieriaus kvalifikacijos įvertinimo procedūra, kurios metu nustatomas jo pasirengimas vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims bei suteikiama teisė vykdyti šią veiklą.

Statybos inžinierių atestavimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos statybos įstatymą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas".

Paslaugos nauda

Statybos inžinieriai, nustatyta tvarka gavę kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, parodo, kad atitinka Aplinkos ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir įgyja teisę vadovauti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims.
Plačiąja prasme atestavimas naudingas visuomenei kaip prevencinė priemonė, siekiant užtikrinti, kad ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybai, projektavimui ir ekspertizei vadovautų reikiamos kvalifikacijos specialistai ir taip būtų išvengta pavojaus dėl netinkamai suprojektuotų ir pastatytų statinių.

Kodėl SPSC?

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo pakeitimo įstatymu (TAR, 2016-07-13, Nr.20300) bei statybos techniniu reglamentu STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas" (TAR, 2016-12-12, Nr. 28703), nuo 2012-01-01 statybos techninės veiklos sričių vadovų atestavimą bei užsienio šalių statybos inžinierių teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Paslaugų kaina

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ir teisės pripažinimo kainos patvirtintos 2012 m. sausio 3 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-2.