gototopgototop
English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Statybos specialistų atestavimas

 
Kaip užsisakyti Spausdinti Elektroninis paštas

Dokumentų pateikimas

Pareiškėjas turi teisę Prašymą ir atestavimui bei teisės pripažinimui reikalingus dokumentus pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. ) arba pristatyti į SPSC.

Elektroninėmis priemonėmis dokumentai teikiami vadovaujantis SPSC direktoriaus patvirtinta tvarka.

Kvalifikacijos atestato įgijimas

Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečių ir kitų fizinių asmenų turinčių statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją ir siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau - STR 1.02.01:2017).

Pareiškėjas, siekiantis įgyti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą, turi:

 1. susipažinti su keliamais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais;
 2. pasirinkti Organizaciją profesinių žinių įvertinimui ir jį išlaikyti;
 3. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. ) Prašymą ir atestavimui reikalingus dokumentus;
  Pastaba: šiuos dokumentus galite pateikti Organizacijoms, kurios turi tam tikrus SPSC įgaliojimus.
 4. išlaikyti SPSC teisinių žinių egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą Teisinių žinių Programą. Šio egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisnių žinių egzaminai organizuojami pagal Grafiką SPSC patalpose ir kai kuriuose Lietuvos miestuose. Egzaminų grafikas čia.
 5. apmokėti atestavimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas;
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą išduoti kvalifikacijos atestatą, sumoka SPSC už atestavimo paslaugas per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Jei atestavimas atidedamas ar Pareiškėjas neatestuojamas, sumokėta suma negrąžinama. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).
 6. sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą;
 7. atsiimti kvalifikacijos atestatą SPSC.

Jeigu Pareiškėjo statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomas yra išduotas baigus studijas ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje, Pareiškėjas privalo pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos akademinio pripažinimo ir dokumentų vertimus į lietuvių kalbą.

Kvalifikacijos atestato papildymas

Pareiškėjas, pageidaujantis papildyti SPSC kvalifikacijos atestatą, turi:

 1. pasirinkti Organizaciją profesinių žinių įvertinimui ir jį išlaikyti;
 2. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. ) Prašymą dėl kvalifikacijos atestato papildymo. Prašyme nurodyti norimo papildyti kvalifikacijos atestato numerį, prie Prašymo pridėti STR 1.02.01:2017 13 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus STR 1.02.01:2017 13.3–13.5 papunkčiuose.
  Pastaba: šiuos dokumentus galite pateikti Organizacijoms, kurios turi tam tikrus SPSC įgaliojimus.
 3. išlaikyti SPSC teisinių žinių egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą Teisinių žinių Programą. Šio egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisnių žinių egzaminai organizuojami pagal Grafiką SPSC patalpose ir kai kuriuose Lietuvos miestuose. Egzaminų grafikas čia.
 4. apmokėti atestavimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas.
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą papildyti kvalifikacijos atestatą, sumoka SPSC už atestavimo paslaugas per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Jei atestavimas atidedamas ar Pareiškėjas neatestuojamas, sumokėta suma negrąžinama. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).
 5. sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą;
 6. atsiimti kvalifikacijos atestatą SPSC.

Pareiškėjas, pageidaujantis papildyti SPSC kvalifikacijos atestatą branduolinės energetikos objektų statiniai, turi:

 1. pasirinkti Organizaciją profesinių žinių įvertinimui ir jį išlaikyti. Jeigu nėra Organizacijos, kuriai suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal Pareiškėjo prašyme nurodytą veiklos sritį, profesines žinias vertina SPSC paskirti Atestavimo ekspertai posėdyje dalyvaujant Pareiškėjui;
 2. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. ) Prašymą dėl kvalifikacijos atestato papildymo. Prašyme nurodyti norimo papildyti kvalifikacijos atestato numerį, prie Prašymo pridėti STR 1.02.01:2017 13 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus STR 1.02.01:2017 13.3–13.5 papunkčiuose.
  Pastaba: šiuos dokumentus galite pateikti Organizacijoms, kurios turi tam tikrus SPSC įgaliojimus.
 3. išlaikyti SPSC teisinių žinių egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą Teisinių žinių Programą. Šio egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisnių žinių egzaminai organizuojami pagal Grafiką SPSC patalpose ir kai kuriuose Lietuvos miestuose. Egzaminų grafikas čia.
 4. apmokėti atestavimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas.
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą papildyti kvalifikacijos atestatą, sumoka SPSC už atestavimo paslaugas per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Jei atestavimas atidedamas ar Pareiškėjas neatestuojamas, sumokėta suma negrąžinama. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).
 5. sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą;
 6. atsiimti papildytą kvalifikacijos atestatą SPSC.

Atestuotas architektas, pageidaujantis papildyti jam išduotame kvalifikacijos atestate nurodytus statinius (statinių grupes) branduolinės energetikos objektų statiniai ir siekiantis eiti STR 1.02.01:2017 2.1.1–2.1.12 papunkčiuose nurodytas Vadovų pareigas šiuose statiniuose, privalo teikti SPSC Prašymą ir visus reikiamus dokumentus SPSC nustatyta tvarka. Atestavimo procedūra tokia pati kaip statybos inžinierių.

Pareiškėjas, pageidaujantis papildyti SPSC kvalifikacijos atestatą statiniais, esančiais kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, turi:

 1. pasirinkti Organizaciją profesinių žinių įvertinimui ir jį išlaikyti. Jeigu nėra Organizacijos, kuriai suteikta teisė vertinti profesines žinias pagal Pareiškėjo prašyme nurodytą veiklos sritį, profesines žinias vertina SPSC paskirti Atestavimo ekspertai posėdyje dalyvaujant Pareiškėjui;
 2. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. ) Prašymą dėl kvalifikacijos atestato papildymo. Prašyme nurodyti norimo papildyti kvalifikacijos atestato numerį, prie Prašymo pridėti STR 1.02.01:2017 13 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus nurodytus STR 1.02.01:2017 13.3–13.5 papunkčiuose.
  Pastaba: šiuos dokumentus galite pateikti Organizacijoms, kurios turi tam tikrus SPSC įgaliojimus.
 3. išlaikyti SPSC teisinių žinių egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą Teisinių žinių Programą. Šio egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo egzamino išlaikymo dienos. Teisnių žinių egzaminai organizuojami pagal Grafiką SPSC patalpose ir kai kuriuose Lietuvos miestuose. Egzaminų grafikas čia.
 4. apmokėti atestavimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas.
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą papildyti kvalifikacijos atestatą, sumoka SPSC už atestavimo paslaugas per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Jei atestavimas atidedamas ar Pareiškėjas neatestuojamas, sumokėta suma negrąžinama. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).
 5. sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą;
 6. atsiimti papildytą kvalifikacijos atestatą SPSC.

Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas

Vadovas, gavęs kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulintis kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydamas ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų (toliau – Organizacijų) patvirtintas mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija (Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalis).
Šiuo atveju Vadovas turi:

 1. pateikti SPSC Prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą;
 2. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. ) kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo dokumentą (-us), kuris (-ie) patvirtina, kad Vadovas išklausė ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal suderintas su Aplinkos ministerija mokymo programas, susijusias su kvalifikacijos atestate nurodyta veikla;
 3. pateikti per pastaruosius 5 metus atliktų darbų, kuriuos atlikti suteikia teisę kvalifikacijos atestatas, sąrašą;
 4. sulaukti SPSC informacijos dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo;
 5. apmokėti kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas.
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą įvertinti kvalifikacijos tobulinimą, sumoka SPSC už kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo paslaugas per 15 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).

Jei Vadovas nepateikė reikiamų kvalifikacijos tobulinimo dokumentų arba Atestavimo ekspertai priėmė išvadą Vadovo kvalifikacijos tobulinimą pripažinti netinkamu, SPSC taiko Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punkte nustatytas nuobaudas.

Atkreipiame dėmesį, kad vertinant kvalifikacijos tobulinimą teisinių žinių egzaminas nereikalingas. Kvalifikacijos atestatai nebus perspausdinami ir apie tai nebus skelbiama SPSC tinklalapyje.

Teisės pripažinimo dokumento gavimas

Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečio ar kito fizinio asmens, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekiančio Lietuvos Respublikoje eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, teisės pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, papildymo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės pripažinimo galiojimo panaikinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.

Pareiškėjas, pageidaujantis Lietuvos Respublikoje gauti teisės pripažinimo dokumentą (toliau – TDP), turi:

 1. susipažinti su keliamais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais;
 2. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. ) Prašymą ir teisės pripažinimui reikalingus dokumentus. Jei Pareiškėjas neturi kilmės valstybėje išduoto dokumento, Jis turi kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo.
  Pastaba: Jei Pareiškėjo prašymą ir reikalingus dokumentus dėl TPD išdavimo teikia Pareiškėjo įgaliotas asmuo, jis turi pateikti SPSC raštišką Pareiškėjo įgaliojimą;
 3. išlaikyti SPSC teisinių žinių egzaminą pagal aplinkos ministro patvirtintą Teisinių žinių Programą. Teisinių žinių testai parengti valstybine kalba. Testų vertimą į užsienio kalbą organizuoja ir vertimo išlaidas apmoka Pareiškėjas. Teisinių žinių egzaminą galima laikyti tik tada, kai SPSC gavo ir užregistravo Pareiškėjo prašymą ir teisės pripažinimui reikalingus dokumentus. Teisinių žinių patikrinimo organizavimo užsienio šalių piliečiams tvarka yra pateikta čia. Teisinių žinių egzaminų grafiką rasite čia;
 4. apmokėti teisės pripažinimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas;
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą išduoti teisės pripažinimo dokumentą (TPD), sumoka SPSC už teisės pripažinimo paslaugas per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Jei teisės pripažinimas atidedamas ar Pareiškėjas neatestuojamas, sumokėta suma negrąžinama. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).
 5. sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą;
 6. atsiimti teisės pripažinimo dokumentą SPSC.
  Pastaba: Jei TPD atsiima įgaliotas asmuo, jis turi pateikti SPSC raštišką Pareiškėjo įgaliojimą.

Vadovas, turintis STR 1.02.01:2017 VI skyriuje nustatyta tvarka išduotą TPD, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo informuoti SPSC, jeigu jo kilmės valstybėje išduoto ir Lietuvoje pripažinto dokumento, kuris TPD nurodytas vadovaujantis STR 1.02.01:2017 54.6 papunkčiu, galiojimas Vadovo kilmės valstybėje sustabdytas ar panaikintas.
Ne vėliau kaip kas 5 metus nuo TPD išdavimo dienos Pareiškėjas privalo pateikti SPSC patvirtinimą (pranešimo forma), kad TPD nurodyto pripažinto dokumento galiojimas kilmės valstybėje nesustabdytas ar nepanaikintas.

Teisės pripažinimo dokumento (TPD) papildymas

Pareiškėjas pageidaujantis papildyti SPSC išduotą TPD, turi:

 1. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. ) Prašymą dėl TPD papildymo. Prie prašymo pridėti STR 1.02.01:2017 44 punkte nurodytus dokumentus;
 2. apmokėti teisės pripažinimo paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas;
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą papildyti teisės pripažinimo dokumentą (TPD), sumoka SPSC už teisės pripažinimo dokumento papildymo paslaugas per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Jei teisės pripažinimas atidedamas ar Pareiškėjas neatestuojamas, sumokėta suma negrąžinama. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuojamo specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).
 3. sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą;
 4. atsiimti papildytą teisės pripažinimo dokumentą SPSC.

Kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento pakeitimas

Nuo 2017-01-01 sąvoka „kvalifikacijos atestato arba TPD pakeitimas“ vartojama apibrėžti kvalifikacijos atestato, TPD perspausdinimą dėl pakeistos pavardės ar dėl fizinio kvalifikacijos atestato arba TPD blanko susidėvėjimo.

Pareiškėjas pageidaujantis pakeisti SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą ar TPD dėl pakeistos pavardės, turi:

 1. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. Prašymą dėl kvalifikacijos atestato/TPD pakeitimo. Prie prašymo pridėti STR 1.02.01:2017 13.3, 13.4 arba 44.4 ir 44.5 punkte nurodytus dokumentus;
 2. apmokėti kvalifikacijos atestato/TPD paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas;
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą pakeisti kvalifikacijos atestatą, sumoka SPSC už atestavimo paslaugas per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuoto specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).
 3. sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą;
 4. atsiimti pakeistą teisės pripažinimo dokumentą SPSC.
Pareiškėjas pageidaujantis pakeisti SPSC išduotą kvalifikacijos atestatą ar TPD pametus, sunaikinus ar kitaip praradus, turi:
 1. pateikti SPSC ( Šis elektroninis adresas yra saugomas nuo brukalo paieškos serverių; kad galėtumėte matyti šį adresą, jūsų naršyklėje turi būti įjungtas JavaScript. Prašymą dėl kvalifikacijos atestato/TPD pakeitimo. Prie prašymo pridėti STR 1.02.01:2017 27 arba 62 punkte nurodytus dokumentus;
 2. apmokėti kvalifikacijos atestato/TPD paslaugas pagal aplinkos ministro nustatytas įmokas;
  Pastaba: Pareiškėjai, pateikę prašymą pakeisti kvalifikacijos atestatą, sumoka SPSC už atestavimo paslaugas per 5 darbo dienas nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo. Apmokant už paslaugas, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite paslaugos kodą bei atestuoto specialisto(-ų) vardą (-us) pavardę (-es).
 3. sulaukti informacijos apie priimtą SPSC sprendimą;
 4. atsiimti pakeistą teisės pripažinimo dokumentą SPSC.