gototopgototop
Išbandyti nuotekų valymo įrenginiai Spausdinti

Atkreipiame dėmesį, kad galiojantys teisės aktai (LR aplinkos ministro 2006-09-11 įsakymas Nr. D1-412 "Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo") nustato skirtingą tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių įvertinimo tvarką (priklausomai nuo įrenginių našumo):

  • Mažiesiems (iki 50 GE) nuotekų valymo įrenginiams, kuriuos pagal LST EN 12566-3 nuo 2010-07-01 privaloma ženklinti CE ženklu, gamintojas (tiekėjas) privalo notifikuotoje įstaigoje atlikti tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių laboratorinius bandymus. Žemiau pateikiamas SPSC laboratorijoje išbandytų įrenginių sąrašas.
  • Didiesiems (virš 50GE) nuotekų valymo įrenginiams, būtini paskirtosios įstaigos išduoti atitikties sertifikatai, patvirtinantys valymo įrenginių, atitiktį techninio liudijimo reikalavimams. Žemiau pateikiami SPSC parengti nuotekų valymo įrenginių techniniai liudijimai ir pagal juos įvertintų gaminių sertifikatai.

 

SPSC laboratorijoje išbandyti nuotekų valymo įrenginiai

Atkreipiame dėmesį į tai, kad informacija apie išbandytus įrenginius skelbiama, tik gavus gamintojo sutikimą arba gamintojo prašymą. Todėl žemiau pateiktas sąrašas neatspindi visų faktiškai išbandytų įrenginių.

Gamintojas Išbandytas buitinių nuotekų valymo įrenginys Eksploatacinių savybių ataskaita
AQUATECH Ltd Aqua Clear 6; Aqua Clear 10; ARGO 2; ARGO 4; ARGO 6; ARGO 10; ARGO 15; BIOTIC 20; Plant Biotic 4; Rotating moulded peaces; VASA 1; VASA 12C; VASA 12V; VASA 12Z; VASA 18Z; VASA 6C; VASA 6V; VASA 6Z; VORTEX; VORTEX 10; VORTEX 3 PLUS; Vortex 8 RM; ZEUS 2000; ZEUS 3000; ZEUS 4000
Arginta UAB BF-600
Autostiklaplastis IĮ AUT VI
BIONOR SP. Z O.O. BIONOR B-5
Bioptech BIOP; Biop 5; rotating moulded sheets
Buiteka Lt UAB NVB – 1, NVB – 2 PDF
FERTIL OÜ SP 4
Gama plastic Andrzej OPminiSBR-5; OG-2000; OG-3000
Hans group UAB BIOCLAR B-10
ISKA Water Treatments ISKA – W/T4 PDF
JOHN FENTON, ECO TANK Eco Tank-6 PDF
KLAASPLAST OÜ S2; S3; S4; BioC 6
Lingalaid OÜ S2M3; S3M3
Novewater OÜ ST2
Pipelife Estonia AS EcoLife 2; EcoLife 3
Plastic formo UAB ANVI-2; ANVI-0,8; ANVI-1,5
ROTONS SIA RS 1000; RS 3000; Rotating moulded peaces
SALHER CHC; CHC-FS_BIO-C
Steelman Fiberglass OÜ SR3; ECO3
Švaistė UAB BV-GP-0.8S; BV-GP-3.0; BV-GP-1S
Traidenis UAB NV-1; NV-4
VIRTE Tehnoloģijas SIA BIOVRT 12; VRT 3000; VRT 5000
Hansgroup UAB BioMax M6, BioMax M30
Biotechnologijos grupė UAB BioTornado B-6, BioTornado B25

Pastabos:

  • Bandymo protokole ir eksploatacinių savybių ataskaitoje pateikti rezultatai susiję tik su išbandytu bandiniu. SPSC laboratorija atsako už teisingą bandymo metu gautų rezultatų pateikimą.
  • Už teisingą bandymų rezultatų naudojimą ir pateikimą eksploatacinių savybių deklaracijoje ir CE ženklinimą lydinčiuose dokumentuose atsako gamintojas (įgaliotas atstovas, inportuotojas, platintojas).
  • SPSC išduoti bandymų protokolai ir eksploatacinių savybių ataskaita yra gamintojo nuosavybė, todėl SPSC darbuotojai neturi teisės skelbti jų turinio be gamintojo sutikimo.

 

SPSC parengti nuotekų valymo įrenginių techniniai liudijimai ir
išduoti nuotekų valymo įrenginių sertifikatai

Informacija skelbiama: