gototopgototop
Teisės aktai ir dokumentai Spausdinti

Statybos vadovų atestavimą ir teisės pripažinimą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Įstatymai

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.02.01.:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas;
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Visų Lietuvoje galiojančių statybos reglamentų sąrašą galima rasti VTPSI tinklalapyje arba Teisės aktų registre (www.e-tar.lt).

Kiti

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programa statybos inžinieriams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose statiniuose patvirtinta aplinkos ministro 2017-01-18 įsakymu Nr. D1-63 „Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguosiuose ir neypatinguosiuose statiniuose, patvirtinimo“.

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programa statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas patvirtinta aplinkos ministro 2017-04-10 įsakymu Nr. D1-293 „Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro teisinių žinių egzaminų programos statybos inžinieriams, siekiantiems eiti branduolinės energetikos objekto statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, patvirtinimo“.

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro Teisinių žinių programa Lietuvos ir užsienio statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objekto teritorijoje patvirtinta aplinkos ministro 2017-03-08 įsakymu Nr. D1-212 „Dėl VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro Teisinių žinių programos Lietuvos ir užsienio statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos respublikoje eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas kultūros paveldo statiniuose ir kultūros paveldo objekto teritorijoje patvirtinimo“.

Profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programa patvirtinta aplinkos ministro 2017-05-18 įsakymu Nr. D1-426 „Dėl profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programos patvirtinimo“.

Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo nuostatai, patvirtinti  VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. B-20-048.