Vardas
Pavardė
Įmonė
El. paštas
Tel.
Dominantys klausimai
Konsultacijos data Data tikslinama (konsultacija Vilniuje)
Data tikslinama (konsultacija Kaune)

Patvirtinu, kad esu susipažinęs(-usi) su VĮ SPSC taikoma asmens duomenų tvarkymo politika, kuri skelbiama VĮ SPSC tinklapyje ir sutinku, kad VĮ SPSC tvarkytų mano asmens duomenis VĮ SPSC teikiamų paslaugų tikslais ir apimtimi. Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) dėl savo teisių: susipažinti su mano tvarkomais asmens duomenimis; esant būtinybei reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis arba sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos; kad asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais galėtų būti tvarkomi tik dėl teisėto intereso.


Jei norite gauti informaciją apie atsiradusias laisvas vietas arba kitą konsultacijų informaciją, prašome rašyti el. paštu laboratory@spsc.lt